TP sprzeda Ditela

15 grudnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Telekomunikacja Polska podpisała z Grupą European Directories umowę przedwstępną odsprzedaży 100% akcji Ditel, spółki należącej do Grupy TP, która zajmuje się wydawaniem książek telefonicznych.

Sprzedaż akcji spółki Ditel jest kolejnym etapem realizacji strategii na lata 2008-2010 ogłoszonej przez Grupę TP w lipcu 2007, a dotyczącej optymalizacji operacyjnej Grupy TP. Wartość całkowita potencjalnej transakcji wynosi 20 milionów euro.

„Transakcja jest kamieniem milowym w realizacji strategii wzmocnienia działalności podstawowej Grupy TP, a jednocześnie ułatwia działanie firmy w nowych obszarach. Umożliwia również spółce Ditel rozwój w ramach Grupy skoncentrowanej na działalności w obszarze tzw. Yellow/White pages. Jestem przekonany, że European Directories jest dobrym partnerem dla rozwoju firmy Ditel i mam nadzieję na dobrą współpracę” – powiedział Benoit Merel, Dyrektor Wykonawczy Grupy TP ds. Finansów, Członek Zarządu TP.

Ditel publikuje książki telefoniczne White and Yellow Pages jest dostawcą usług informacji internetowej w serwisie www.ditel.pl. Firma rozpoczęła działalność w 2000 r. jako jednostka należąca do Telekomunikacji Polskiej i została przekształcona w spółkę zależną w 2002 r. Przychody firmy w 2006 wyniosły 98 mln zł.

Realizacja umowy przedwstępnej zależeć będzie od pozytywnej opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), która jest spodziewana w ciągu najbliższych trzech miesięcy.