TP SA zostaje uniewinniona

3 maja 2006 0 przez Dawid Frankowski

TPSA została oskarżona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) za naruszenie zbiorowych interesów klientów. Decyzja UOKiK powodowana była świadczeniem przez TP SA usług połączeń internetowych z numerami 0-700, bez wiedzy użytkowników. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK) uchylił decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zdaniem UOKiK Telekomunikacja Polska nie miała prawa pobierać od abonentów opłat za usługi uzyskiwane za pośrednictwem numeru 0-700, które realizowały firmy trzecie. Za całe zamieszanie odpowiedzialne były dialery, których Telekomunikacja Polska używała do przekierowywania połączeń lokalnych na numer 0-700. SOKiK uznała ten rodzaj usługi za całkowicie legalny.