TP nie zarabia już jak kiedyś

Czwarty kwartał 2006 zakończył się dla Telekomunikacji Polskiej w ujęciu dorocznym spadkiem zysku o 21,3%.

TP zarobiła w trzech ostatnich miesiącach ubiegłego roku 381 mln złotych przy prognozach analityków wynoszących 395-744 mln zł. W analogicznym okresie rok wcześniej operator zarobił 484 mln złotych, przy – co ciekawe – identycznych przychodach.

Cały rok 2006 zamknął się dla spółki wynikiem 1055 mln złotych zysku, przy 1172 mln uzyskanych w 2005 roku. W prognozie na 2007 rok TP spodziewa się spadku przychodów o dalsze 1%.

„Niektóre decyzje, które weszły w życie pod koniec 2006 roku, będą miały bezpośredni wpływ na wysokość przychodów TP w 2007 roku. Skutki obniżenia opłat za zakończenie połączeń w sieciach komórkowych odbiły się wyraźnie na przychodach w czwartym kwartale 2006 roku – po czterech kolejnych kwartałach wzrostu przychodów, przychody w tym kwartale pozostały na niezmienionym poziomie (względem czwartego kwartału 2005 roku)” – podała spółka w komunikacie.

„Inne decyzje dotyczące stawek hurtowej odsprzedaży abonamentu (WLR) i odsprzedaży usług szerokopasmowego dostępu do internetu (dostęp bitstream), a także oferty ramowej w zakresie połączenia sieci spowodują wzrost presji po stronie przychodów w 2007 roku. Ponadto, wejście na rynek czwartego operatora komórkowego oraz nowych operatorów wirtualnych przyczyni się do nasilenia się konkurencji w tym segmencie” – brzmi prognoza TP.

Dodaj komentarz