TP i Polkomtel pod kontrolą?

14 sierpnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Skarb Państwa będzie miał złotą akcję nie tylko w Telekomunikacji Polskiej, ale także w Polkomtelu, jeśli zatwierdzona zostanie nowa lista strategicznych spółek.
W wybranych, ważnych strategicznie dla Polski spółkach Skarb Państwa będzie posiadał tak zwaną „złotą akcję”, umożliwiającą zablokowanie każdego działania spółki, uznanego za szkodliwy dla interesów kraju.

Rząd może się zająć zatwierdzeniem listy już na najbliższym posiedzeniu, 21 sierpnia, mimo sprzeciwu zarówno zainteresowanych spółek, jak i Komisji Europejskiej.

KE jest zdania, że zasada „złotej akcji” jest niezgodna z zasadami o działaniu wewnętrznego rynku UE. Jeśli zostanie zatwierdzona, Polsce grozi proces przed Trybunałem Sprawiedliwości.

W przeszłości podobne zakusy na prywatne spółki wykazywały rządy Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Portugalii. Za każdym razem UE wygrywała w Trybunale.