TETA doceniona przez Manager Magazin

TETA, wrocławski producent oprogramowania, znalazła się w pierwszej dziesiątce w kategorii „usługi” wśród polskich firm o największej efektywności.
Doroczny ranking publikowany w Manager Magazin, przygotowywany jest przez firmę doradczą Kolaja&Partners. Miarą efektywności przyjętą do rankingu, jest wskaźnik zwrotu z zaangażowanego kapitału- ROCE (return of capital employed).

TETA, z wynikiem 33,24% zwrotu z zaangażowanego kapitału zajęła wysokie 9 miejsce wśród przedsiębiorstw w Polsce w sektorze usługi. W pierwszej dziesiątce firm w tej kategorii znalazło się tylko dwu przedstawicieli reprezentujących branżę informatyczną.

Do trzeciej edycji rankingu zaproszonych zostało blisko 1400 firm. Ranking został przygotowany na podstawie analizy wyników finansowych za 2005 pięciuset z nich. Zdaniem organizatorów rankingu ROCE, wskaźnik ten lepiej niż inne (np. ROE) , pozwala oceniać wyniki spółki z punktu widzenia inwestorów, którzy zainwestowali w jej akcje. Pomaga precyzyjnie określić, jak efektywnie zarząd zarządza całym majątkiem firmy i gdzie tkwi potencjał poprawy jej wyników.

Dodaj komentarz