Polska na 24 miejscu w Europie pod względem obecności specjalistów AI

Raport „Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI” opracowany przez Fundację Digital Poland, Accenture i Microsoft pokazuje, jak wypadamy na tle Unii Europejskiej w dostępności ekspertów AI.

Jak podaje raport, pod względem liczby i kompetencji specjalistów od sztucznej inteligencji (udział specjalistów wśród ogółu pracujących) Polska zajmuje 24. miejsce w Unii Europejskiej. Chociaż nasz kraj jest największym państwem w regionie i słynie z dużej liczby programistów, to w przypadku najnowszych, zaawansowanych umiejętności z obszaru AI nie wypada najkorzystniej.

AI wykres

Gdzie i dla kogo pracują eksperci AI

Najwięcej specjalistów AI w Polsce pracuje w Warszawie (30%), Krakowie (17%) i we Wrocławiu (13%).

Najczęściej pracują oni w sektorze usług IT i tworzenia oprogramowania (58%). To znacznie więcej niż wynosi średnia dla UE (40,6%). W obszarze edukacji (w podsektorach badań oraz uczelni wyższych) udział specjalistów AI wynosi 12,6% i jest o połowę niższy niż w Europie (24,5%). W przemyśle jest natomiast o prawie 1/3 niższy niż w pozostałych państwach członkowskich UE.

W Polsce największymi pracodawcami zatrudniającymi specjalistów AI są uczelnie akademickie (6 na 10 największych pracodawców to uczelnie wyższe) oraz kapitał zagraniczny umieszczający w Polsce centra badawcze (m. in. Intel, Nokia, Samsung, Aptiv). Międzynarodowe korporacje pełnią obecnie w Polsce kluczową funkcję w transferze wiedzy.

specjalisci d

Umiejętności a potrzeby rynku

Polscy eksperci AI, podobnie jak europejscy, są wszechstronni i programują w wielu językach. Do najpopularniejszych środowisk programistycznych należy: TensorFlow, OpenCV, Scikit-learn oraz Keras. Większość bibliotek wykorzystuje język Python.

W Polsce widoczne jest niedopasowanie dostępnych ekspertów do potrzeb rynku. Brakuje przede wszystkim specjalistów zajmujących się widzeniem komputerowym (computer vision). Szczególnie poszukiwania i deficytowi są specjaliści zajmujący się PyTorch, OpenCV, Scikit-learn, Caffee oraz NLTK. W Polsce jest też niedostatek profesjonalistów posiadających wiedzę na temat bibliotek i środowisk programistycznych data science – zapotrzebowanie przekracza tu nawet pięciokrotnie liczbę fachowców dostępnych obecnie na rynku.

narzedzia 1

Absolwenci nauk ścisłych na międzynarodowym rynku pracy

Wszyscy specjaliści AI są absolwentami kierunków ścisłych. Ponad połowa z nich ukończyła: matematykę, informatykę, inżynierię elektryczną i elektroniczną, technologię informacyjną, mechatronikę lub robotykę i inżynierię automatyki. Wśród ekspertów AI pracujących w naszym kraju i posiadających dyplom uczelni wyższej, najwięcej jest osób, które uzyskały wykształcenie w Stanach Zjednoczonych (blisko 44%), Wielkiej Brytanii (7,4%) oraz w Niemczech (4,2%). Ponieważ dane pochodzą z LinkedIn, który nie sprawdza narodowości użytkowników, dlatego mogą to być zarówno obcokrajowcy pracujący w Polsce, jak i Polacy, którzy wrócili do kraju po uzyskaniu dyplomów na uczelniach zagranicznych.  

Rynek pracy dla praktyków AI jest z natury międzynarodowy, potwierdzają to dane: 42% specjalistów w Unii Europejskiej nie pracuje w państwie, w którym skończyło studia. W Polsce odsetek ten jest mniejszy, bo aż 67,2% polskich specjalistów AI jest zatrudnionych swoim kraju. Może to świadczyć m.in. o zapewnieniu atrakcyjnych możliwości zawodowych przez pracodawców, a także relatywnie wysokim zapotrzebowaniu na specjalistów AI w Polsce.

Średnia długość kariery zawodowej w obszarze sztucznej inteligencji jest stosunkowo niska i wynosi 5,1 lat. Aż 63,1% specjalistów posiada maksymalnie 5-letnie doświadczenie zawodowe, a 11,3% jeszcze studiuje. Tylko 15,5% praktyków ma ponad 10-letnie doświadczenie. Dane te są spójne z rozwojem rynku sztucznej inteligencji w Polsce i świadczą o tym, że wciąż jest on na wczesnym etapie.

AI wykres 4

Tylko 13% kobiet wśród specjalistów AI

Jedynie 16% wszystkich pracowników AI zatrudnionych w Unii Europejskiej to kobiety. Pomimo pewnych różnic pomiędzy krajami Unii, udział kobiet w dziedzinie AI nie przekracza 30% w żadnym z państw członkowskich. Największy udział kobiet w AI jest na Łotwie (29,25%), w Finlandii (26,47%) i we Włoszech (26,13%), a najmniejszy w Polsce (12,98%), Danii (12,19%), na Słowacji (9,69%) i w Czechach (8,78%).

Raport „Sztuczna inteligencja w Polsce – kompetencje ekspertów AI” został opracowany przez Fundację Digital Poland we współpracy z firmami Accenture i Microsoft. Raport przygotowano w oparciu o analizę ogłoszeń rekrutacyjnych i profilów specjalistów na LinkedIn.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x