System purchase order Dukat w Egis Polska

18 maja 2006 0 przez Dawid Frankowski

Egis polska, przedstawiciel węgierskiego koncernu EGIS Pharmaceuticals, wdrożyła nowoczesny system typu „work-flow”. System ma na celu ułatwienie kontroli nad terminowością rozliczania dokumentów, zapewnić szybszy dostęp do informacji oraz usprawnić obieg dokumentów, zarządzanie płatnościami, raportowanie kosztów oraz kontrolowanie przepływów pieniężnych.
Prace nad projektem rozpoczęły się w sierpniu 2005 roku. Przedsięwzięcie we współpracy z firmą 7Bulls udało się zakończyć w maju bieżącego roku. Rozwiązanie stawia na efektywniejsze zarządzanie budżetami, przepływ dokumentów oraz sprawniejszą autoryzację w firmie. System DUKAT dzieli sią na trzy moduły: zamówienia, raportowanie on-line oraz rozliczanie kosztów. Planowane jest dołączenie czwartego modułu, który odpowiadać ma za przygotowywanie miesięcznych planów budżetowych.