Symantec wstrzyma Vistę?

Symantec złożył pozew przeciwko Microsoft, oskarżając giganta o złamanie tajemnicy handlowej oraz kradzież własności intelektualnej. Żąda wstrzymania prac nad Windows Vista.
Wątpliwości co do działań Microsoft dotyczą kodu użytego przez korporację jako część nadchodzącego Windows Vista. Podstawą prawną jest umowa między MS a Veritas (firmą wchłoniętą przez Symantec w zeszłym roku) z 1996 roku.

Symantec twierdzi, że Microsoft nielegalnie i z premedytacją wykorzystał licencjonowane technologie składowania danych, skłaniając USA do wydania na nie patentów korporacji z Redmond. Następnie gigant starał się nakłonić Symantec do odstąpienia od dochodzenia roszczeń przez obietnice znacznego rozszerzenia kontaktów handlowych.

W odpowiedzi Microsoft oświadczył, że pozew jest wynikiem błędnej interpretacji zapisów umowy. Firma przyznaje się do wytężonej pracy włożonej w polubowne załatwienie konfliktu, a teraz oczekuje pełnej legitymizacji jego działań przez sąd. Koronnym argumentem jest fakt zakupu praw intelektualnych do spornych technologii w 2004 roku, jeszcze od niezależnej firmy Veritas.

Jednym z żądań Symantec jest zaprzestanie dalszego rozwoju, sprzedaży i dystrybucji Windows Vista w wersjach klienckich i serwerowych.

Dodaj komentarz