Stallman: pakt Novell-MS zgodny z GPL v2

Richard Stallman – legenda Ruchu Wolnego Oprogramowania – potwierdził, ze porozumienie patentowe zawarte między Novellem i Microsoftem nie narusza postanowień aktualnej wersji licencji GNU GPL.

„Microsoft nie przekazał Novellowi żadnej licencji na patenty, w związku z czym punkt siódmy licencji GPL v2 nie znajduje tu zastosowania” – stwierdził Stallman podczas konferencji poświęconej GPL v3 w Japonii.

RMS uciął tym samym spekulacje prawne dotyczące kontrowersyjnego porozumienia o wzajemnym odstąpieniu od pozywania o naruszenia patentów, które już stały się dla Microsoft narzędziem do udowadniania tezy, że Linux narusza własność intelektualną MS i wszyscy jego użytkownicy są winni korporacji pieniądze. Jednocześnie Stallman potwierdził, że sprawa będzie równie jasna, gdy zacznie obowiązywać trzecia wersja licencji GPL. Z tym że tym razem nie będzie wątpliwości, że umowa jest z nią niezgodna.

„Dobrze, że Microsoft zdecydował się na taki uch teraz. Okazało się, że przygotowany przez nas szkic licencji GPL v3 nie zablokowałby takiej umowy. Teraz, gdy dostrzegliśmy zagrożenie, nie będziemy mieli problemu ze sformułowaniem licencji w taki sposób, by uniemożliwić takie działania” – oświadczył Stallman.

Dodaj komentarz