„Stadion” i „Internet” powalczą z piratami

Grupa „Internet” i grupa „Stadion”, których przeznaczeniem jest zwalczanie piractwa, zostały powołane do życia przez międzyresortowy Zespół do spraw Przeciwdziałania Naruszeniom Praw Autorskich i Praw Pokrewnych.

Grupa „Stadion” zajmie się zwalczaniem piractwa bazarowego i targowiskowego, zespół „Internet” skoncentruje się na walce z nowymi formami przestępczości, starając się wypracować odpowiednie procedury i narzędzia.

W skład grupy „Internet”, oprócz policjantów Biura Kryminalnego KGP, którzy będą koordynować jej prace, weszli prokuratorzy, celnicy, policjanci z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, przedstawiciele Związku Producentów Audio Video, ZAiKS-u, Polskiej Izby Wydawców Prasy, Urzędu Patentowego RP i CERT-u.

Członkowie grupy będą definiować czynniki utrudniające zwalczanie tej formy przestępczości i zgłaszać propozycje zmian w prawie, które pozwolą te przeszkody usunąć. Będą też na bieżąco koordynować konkretne akcje przeprowadzane na terenie całej Polski a wymierzone w przestępców naruszających prawa autorskie. Do obowiązków zespołu ma też należeć monitorowanie kształtu ustawodawstwa stosowanego w innych krajach.
Grupa spełnia także ważną rolę stałej wymiany informacji. Jej członkowie będą wspólnie pracować nad zmianą postaw społecznych, gdyż naruszenie praw autorskich jest zbyt często i zbyt łatwo usprawiedliwiane. Innym ważnym zadaniem grupy będzie formułowanie propozycji odnośnie kierunków kształcenia policjantów zaangażowanych w zwalczanie przestępczości intelektualnej.

Grupa będzie się zbierać co kilka tygodni. Oprócz wdrażanych na bieżąco pomysłów i przedsięwzięć efekty jej prac zostaną uwzględnione w rządowej Strategii na Rzecz Ochrony Własności Intelektualnej.

Dodaj komentarz