Softbank z Asseco do połowy stycznia

Softbank złożył w sądzie rejestrowym wniosek o rejestrację połączenia z Asseco Poland, które zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Asseco na Softbank w zamian za akcje Softbanku wydawane akcjonariuszom Asseco.

„Rejestracja Połączenia jest spodziewana w pierwszej połowie stycznia 2007 roku. Akcje Połączeniowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Asseco Poland SA według stanu posiadania akcji Asseco Poland SA w dniu ustalonym z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, który zgodnie z właściwymi regulacjami stanowić będzie dzień referencyjny” – podano w komunikacie Softbanku.

9 stycznia ma nastąpić zawieszenie notowań Asseco na giełdzie, „chyba że rejestracja miałaby nastąpić przed tym dniem”. Asseco Poland i Softbank porozumiały się w sprawie połęczenia w sierpniu.

Po połączeniu akcjonariusze Asseco będą posiadali 38,21% głosów na walnym zgromadzeniu, a dotychczasowi akcjonariusze Softbanku będą posiadać akcje dające prawo do 54,24% głosów. Akcje aportowe będą uprawniały do 6,92% głosów na walnym zgromadzeniu. W wyniku połączenia powstanie największa polska firma dostarczająca oprogramowanie własne i usługi dla sektora finansowo-bankowego.

Dodaj komentarz