Skuteczność ITIL zbadana przez BMC Software

Dynamika wprowadzania metodologii ITIL (IT Infrastructure Library) w europejskich przedsiębiorstwach jest wysoka i zaskakująco zaawansowana.

Niezależne badanie zostało przeprowadzone w imieniu BMC Software przez firmę Market Clarity. Przedstawia ono interesujący krajobraz wdrożeń ITIL w europejskich przedsiębiorstwach. Wskazuje również zaskakujący kontekst, w którym mieszczą się pozorne i faktyczne bariery, utrudniające wprowadzenie ITIL.

Badanie pokazuje, że ITIL zdecydowanie zaistniało już w Europie, czego dowodem jest fakt, że 70% respondentów wie o istnieniu ITIL i korzyściach, jakie może oferować to rozwiązanie. Wybrane elementy ITIL wprowadziło w swojej działalności 56% ankietowanych z powyższej grupy. Osoby decydujące o IT odpowiedziały zdecydowanie pozytywnie na pytanie o ich doświadczenia z pracy w organizacji działającej wg zasad ITIL. 77% stwierdziło, że wdrożenie spełniło ich oczekiwania, a 62% uznało, że poleciłoby ITIL swoim kolegom.

Najważniejsze korzyści z wdrożenia ITIL, na które wskazywano, to lepsze dopasowanie IT i działalności biznesowej (54%);
zwiększona produktywność (51%) oraz wymuszenie stosowania najlepszych praktyk (53%). Pełna wersja raportu dostępna jest tutaj.

Dodaj komentarz