Skarbówka chce dostępu online do e-faktur

Organy podatkowe muszą mieć natychmiastowy wgląd do faktur wystawionych w komputerze – w grę wchodzi tylko udostępnianie ich przez sieć.

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach ogłosił, że faktury elektroniczne muszą być przechowywane w sposób umożliwiający organom podatkowym lub kontroli skarbowej natychmiastowy, pełny i ciągły dostęp do nich drogą elektroniczną. Udostępnianie faktur na tradycyjnych nośnikach informacji – płytach CD czy DVD – nie jest wystarczające.

Opinia została wydana w odpowiedzi na zapytanie, czy rozporządzenie w sprawie faktur elektronicznych nakazuje bezpośredni dostęp do archiwum faktur za pomocą łączy sieciowych. Pytający sugerował, że obowiązek zapewnienia dostępu online istnieje tylko wówczas, gdy faktury przechowywane są w innym państwie UE niż to, w którym podatnik ma siedzibę.

Według skarbówki, z przepisów wynika, że państwa członkowskie nie mogą odmówić podatnikowi z siedzibą na ich terytorium prawa wyboru miejsca przechowywania faktur na terytorium innego kraju UE, jeżeli są one przechowywane w formie elektronicznej zapewniającej pełny i ciągły dostęp do danych. Dostęp do faktur elektronicznych przechowywanych w kraju siedziby podatnika leży w gestii państw członkowskich – z zastrzeżeniem, że organy skarbowe muszą mieć do nich wgląd „bez zbędnej zwłoki”. W Polsce oznacza to dostęp online .
To kolejna niedogodność czekająca na przesiębiorstwa, które zdecydowały się na stosowanie elektronicznych faktur. Ze względu na niedopatrzenie twórców ustawy z 14 lipca 2005 roku w sprawie możliwości wystawianie faktur VAT w postaci cyfrowej, przepisy nie określają wyglądu takiego dokumentu. Zgodnie z pojawiającymi się interpretacjami Urzędów Skarbowych, e-faktura powinna w takim wypadku spełniać wszystkie wymogi stawiane tradycyjnym, papierowym odpowiednikom.

Oznacza to, że e-faktura powinna być między innymi wystawiona w dwóch egzemplarzach, z widocznym odróżnieniem oryginału oraz kopii. Urzędnicy zastanawiają się, czy e-faktura po przesłaniu drogą teletransmisji jest nadal oryginałem, czy już kopią – a użytkownikom elektronicznych faktur grożą wysokie kary za posługiwanie się wadliwymi dokumentami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *