Sejm uchwalił telepracę

26 sierpnia 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Sejm przyjął ustawę nowelizującą Kodeks pracy w zakresie telepracy, określającą sposoby zatrudniania telepracowników, ich prawa oraz obowiązki pracodawcy.

Pracobiorca będzie mógł wybrać zatrudnienie w formie telepracy podczas rozpoczynania świadczenia pracy, a także w trakcie zatrudnienia. Telepraca ma być szczególnie atrakcyjna dla osób wykonujących wolne zawody, kobiet z małymi dziećmi oraz osób niepełnosprawnych.

Do obowiązków pracodawcy będzie należało dostarczenie pracownikowi odpowiedniego sprzętu, pokrycie kosztów jego instalacji, serwisu i konserwacji. Pracodawca zapewnia także pomoc techniczną, niezbędne szkolenia i ubezpieczenie.

Po uchwaleniu w Sejmie ustawa trafi teraz do Senatu.