SCO dłużne Novellowi 95% przychodów

Pozbawione praw do Uniksa SCO zostało obłożone przez sąd zobowiązaniem do spłaty zaległych opłat licencyjnych na rzecz Novella.


Według umowy zawartej między przedsiębiorstwami w 1995 roku, SCO miała prawo do sprzedawania licencji na Uniksa, zobowiązało się jednak do przekazywania opłat licencyjnych – zmniejszonych o 5% z tytułu opłat administracyjnych – do Novella. SCO ignorowało jednak te zapisy.

Klientami SCO były Microsoft i Sun, pierwsza korporacja zapłaciła za licencję około 16 mln dolarów, druga: około 10 mln USD. SCO nie przekazało należnych Novellowi pieniędzy i wykazało „pierwszy zyskowny rok w historii spółki”.

Sąd nakazał SCO spłacenie zaległych zobowiązań, może to jednak być dla spółki trudne – po korekcie wyników finansowych przedsiębiorstwa okazało się, że traciło ono pieniądze w każdym roku swojej działalności.

Dodaj komentarz