SAP w EC Białystok

11 czerwca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Elektrociepłownia Białystok podpisała z SAP umowę na zakup i wdrożenie mySAP ERP.
W oparciu o rozwiązanie mySAP ERP, EC Białystok zbuduje zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem w obszarach: księgowości, finansów, controllingu, gospodarki magazynowej oraz zarządzania inwestycjami, między innymi w celu
zapewnienia zgodności przetwarzania danych z przepisami prawa oraz z najlepszą lokalną i europejską praktyką biznesową.

„Od momentu uruchomienia systemu podstawą podejmowania decyzji w EC Białystok będzie usprawniony proces dostępu do danych, jak również dostarczanie zgodnych i jednoznacznych danych liczbowych” – powiedział Dariusz Siemienkiewicz, kierownik projektu SAP ze strony EC Białystok – „Zamierzamy w ten sposób osiągnąć jeden z założonych celów biznesowych, czyli wsparcie procesu konsolidacji informacji, pomiaru wyników firmy oraz planowania realizacji strategii.”

Efektem prac w obszarze sprawozdawczości finansowej ma być ujednolicenie środowiska raportowania, uwzględniające wymagania korporacyjne grupy ENDESA, do której należy EC Białystok S.A. i możliwość wykonywania analiz interakcyjnych, służących planowaniu i realizacji celów biznesowych przedsiębiorstwa. Poprzez usprawnienie i automatyzację czynności związanych z planowaniem i obsługą procesów gospodarczych EC Białystok zakłada również obniżenie kosztów działalności.