SAP Business One w Plantpress

4 lipca 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Wydawnictwo Plantpress wykorzysta rozwiązanie SAP Business One do zintegrowanego zarządzania firmą.

Rozwiązanie SAP Business One pozwoli zwiększyć wydajność wszystkich podstawowych procesów biznesowych, specyficznych ze względu na działanie wydawnictwa w obszarach sprzedaży, jak również zaopatrzenia i dystrybucji. Plantpress z pomocą rozwiązania SAP Business One wzmocni wszystkie procesy w zakresie prenumeraty, sprzedaży ogłoszeń i powierzchni reklamowej.

Plantpress w ramach SAP Business One zamierza również skorzystać z funkcjonalności wspomagającej marketing, w zakresie planowania i zarządzania kampaniami marketingowymi. Wdrożenie jest realizowane przez firmę Akordbud-Consulting z Krakowa. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Phare 2003 Inicjatywa III. Start produktywny systemu planowany jest na koniec lipca.

„Nowe oprogramowanie ma za zadanie ułatwić filtrację poszczególnych informacji, w celu optymalizacji wyboru klienta -„mówi Piotr Loska, koordynator wdrożenia SAP Business One w Plantpress – „Oczekujemy, że SAP Business One będzie wsparciem w zarządzaniu działaniami handlowymi i kontaktami z klientami wydawnictwa. Uruchomienie funkcjonalności CRM wspomoże np. w części redakcyjnej zarządzanie kontaktami z redaktorami rozlokowanymi w redakcjach na terenie całej Polski.”