SAP Business One w Plantpress

Wydawnictwo Plantpress wykorzysta rozwiązanie SAP Business One do zintegrowanego zarządzania firmą.

Rozwiązanie SAP Business One pozwoli zwiększyć wydajność wszystkich podstawowych procesów biznesowych, specyficznych ze względu na działanie wydawnictwa w obszarach sprzedaży, jak również zaopatrzenia i dystrybucji. Plantpress z pomocą rozwiązania SAP Business One wzmocni wszystkie procesy w zakresie prenumeraty, sprzedaży ogłoszeń i powierzchni reklamowej.

Plantpress w ramach SAP Business One zamierza również skorzystać z funkcjonalności wspomagającej marketing, w zakresie planowania i zarządzania kampaniami marketingowymi. Wdrożenie jest realizowane przez firmę Akordbud-Consulting z Krakowa. Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Phare 2003 Inicjatywa III. Start produktywny systemu planowany jest na koniec lipca.

„Nowe oprogramowanie ma za zadanie ułatwić filtrację poszczególnych informacji, w celu optymalizacji wyboru klienta -„mówi Piotr Loska, koordynator wdrożenia SAP Business One w Plantpress – „Oczekujemy, że SAP Business One będzie wsparciem w zarządzaniu działaniami handlowymi i kontaktami z klientami wydawnictwa. Uruchomienie funkcjonalności CRM wspomoże np. w części redakcyjnej zarządzanie kontaktami z redaktorami rozlokowanymi w redakcjach na terenie całej Polski.”

Dodaj komentarz