Sąd unieważnił akcje Optimusa

Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił postanowienie Sądu Rejonowego, na mocy którego dokonano rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Optimusa.

Orzeczenie zostało wydane na skutek apelacji Stanisława Kluzy, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Sprawa została przekazana do ponownego rozpatrzenia sądowi pierwszej instancji. Jeśli decyzja zostanie podtrzymana, może doprowadzić do unieważnienia wszystkich uchwał podejmowanych przez akcjonariuszy od chwili podwyższenia kapitału Optimusa w czerwcu.

27 czerwca dokonano podwyższenia kapitałowego Optimusa poprzez prywatną emisję akcji serii D, którą objął Michał Dębski. Nieprawidłowości związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji – w grę wchodzi fałszowanie dokumentów – stało się przyczyną śledztwa prowadzonego przez Centralne Biuro Śledcze.

Michał Dębski nabył prawo do 3,9 mln akcji Optimusa w zamian za przejęcie 45% firmy Zatra. Jedną akcję emisji D wyceniono na 1 zł, siedem razy mniej niż wynosił kurs walorów spółki na giełdzie. Dwa tygodnie temu Michał Dębski odsprzedał akcje nieznanym publicznie inwestorom.

Dodaj komentarz