Sąd oddalił żądania ComputerLandu

Warszawski sąd okręgowy nie znalazł powodów dla przyznania ComputerLandowi odszkodowania w wysokości 2 mln złotych od od Agencji Rynku Rolnego i Urzędu Zamówień Publicznych.

Sprawa nosi znamiona precedensu, ponieważ pierwszy raz w historii przedsiębiorstwo, które nie zdobył zamówienia, pozwało oprócz samego zamawiającego także skarb państwa, w tym wypadku reprezentowany przez Urząd Zamówień Publicznych.

ComputerLand zdecydował się na dochodzenie odszkodowania po tym, gdy kontrakt z ARR został przyznany ComArchowi pod presją czasu, bez zachowania odpowiednich procedur. Pozywający powołał się na przepis o „odpowiedzialności odszkodowawczej skarbu państwa za niezgodne z prawem działanie władzy publicznej”.

„Gdyby sąd przyznał odszkodowanie w tej sprawie, stworzyłby groźny precedens – najdrobniejszy błąd w decyzji urzędnika obciążałby skarb państwa. To mogłoby przewrócić rynek zamówień publicznych, co byłoby fatalne zwłaszcza w kontekście kontraktów związanych z Euro 2012” – powiedział Artur Woźnicki z Prokuratorii Generalnej zastępującej skarb państwa (UZP) w procesie. Wyrok nie jest prawomocny.

Dodaj komentarz