Rzecznik praw obywatelskich skarży się na TP

Wchodzący w życie regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez TP nie powinien być zatwierdzony – uważa rzecznik praw obywatelskich i apeluje do UKE o podjęcie postępowania kontrolnego.

Rzecznik zarzuca, że regulamin został skonstruowany w sposób nieprzejrzysty, mogący uniemożliwić starszym ludziom przeczytanie go ze zrozumieniem. Forma regulaminu, który został wydrukowany drobnymi literami z niewielkimi odległościami między wierszami, może wręcz uniemożliwić takim osobom próbom zapoznania się z zapisami.

Rzecznik wspomina też, że duża część abonentów TP otrzymuje niepełne faktury za świadczone usługi lub też otrzymuje je nieregularnie. Zdarza się, że przez 12 miesięcy klienci TP korzystając z przysyłanych druków opłacają tylko abonament z częścią opłat za połączenia. Dopiero po roku otrzymują fakturę zbiorczą, najczęściej wystawioną na dużą kwotę – co zdaniem rzecznika pozbawia abonentów możliwości kontroli i weryfikacji opłat za usługi.

Rzecznik zaapelował do Anny Streżyńskiej – prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej – o podjęcie postępowania mającego ustalić, czy TP nie narusza obowiązków informacyjnych w stosunku do abonentów.

Dodaj komentarz