Rząd chce władzy w TP

Ministerstwo Skarbu Państwa zaproponowało uznanie Telekomunikacji Polskiej za „spółkę istotną dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”.

Według obowiązującego prawa, dałoby to rządowi prawo do „złotego weta” – możliwości zablokowania każdej decyzji zarządu, rady nadzorczej oraz walnego zgromadzenia w wypadku uznania, że blokowane działanie byłoby szkodliwe dla państwa i zagrażało porządkowi lub bezpieczeństwu publicznemu.


Obecnie Skarb Państwa dysponuje takimi uprawnieniami w 15 spółkach uznanych z kluczowe dla bezpieczeństwa kraju. Lista ta może się niebawem powiększyć między innymi o Exatel oraz TP SA.

W wyniku takiego działania pozycja rządu w TP – Skarb Państwa posiada 4% akcji spółki – znacznie by się umocniła.

Dodaj komentarz