Rynek konsultacji IT dojrzały, choć podatny na kryzys

Już od kilku lat wartość informatycznych usług konsultacyjnych w Polsce oscyluje wokół miliarda złotych. Nic w tym dziwnego, lista specjalizacji jest tu bowiem naprawdę imponująca. Jednak dynamika owego rynku znajduje się od pewnego czasu daleko za dynamiką rynku IT ogółem. Opublikowana przez DiS w lutym wstępna ocena rynku usług doradczych za 2008 r. głosi spadek wartości rynku konsultacji IT o około 7%.

Rynek konsultacji IT w Polsce w 2007 r. ustanowił dla siebie rekordową
wartość (prawie 1,1 mld zł), której prawdopodobnie trudno będzie przez
kilka najbliższych lat dorównać. Z pierwszych, jeszcze wstępnych
informacji wynika, że już w 2008 r. rynek ten doświadczył znaczących i
bolesnych spadków. Wydaje się, że rok 2009 będzie okresem, w którym
spadek będzie jeszcze niższy od 7% ocenianego dla roku 2008. Tym
bardziej, że inwestycje w konsultantów ograniczyły nie tylko banki i
przemysł, ale także sektor publiczny.

Konsultacje informatyczne w analizie DiS są oparto na danych ponad 300
firm łącznie oferujących 22 szczegółowe rodzaje konsultacji pogrupowane
w trzy kategorie: organizacyjne, aplikacyjne i technologiczne. 100
największych firm tego rynku koncentruje ponad 70% jego wartości. Mimo
wysokiej specjalizacji rynek konsultacji jest podatny na kryzys
gospodarczy, a nawet często go antycypuje. Konsultacje organizacyjne
osiągają znacznie większą skalę wzrostu wtedy, gdy gospodarka rozkwita.
W obliczu kryzysu przemiany organizacyjne przedsiębiorstw w obszarze
informatyki są zwykle tylko jednokierunkowe. Przy mniejszym obciążeniu
przetwarzaniem danych nawet przestarzałe systemy IT potrafią się
sprawdzić całkiem, całkiem dobrze. Stąd niższy popyt na wiele typów
usług konsultacyjnych. Jednym z nielicznych zajęć, na które w okresie
kryzysów konsultanci IT mogą liczyć, jest obsługa wzmożonego popytu na
restrukturyzacje, audyty i poszukiwanie oszczędności kosztów (a więc
między innymi doradztwo w zakresie BI).

Okres do 2010 r. będzie na pewno ciężki dla firm konsultingowych. Pewne
szanse w tym okresie wynikną stąd, że sektor publiczny w dłuższej
perspektywie będzie zmuszony skorzystać usług doradczych przy
inwestycjach informatycznych, przewidzianych dla Polski w
wielomiliardowych budżetach unijnych do roku 2013. Budżety te również
obejmują prowadzenie pewnych inwestycji w ramach tworzenia zasobów
innowacyjnej gospodarki.

 

W obliczu kryzysu gospodarczego możliwe są w najbliższym czasie kolejne
konsolidacje firm doradczych, a także zmiany ich profilu działalności
lub specjalizacji. W takich przypadkach wiele firm może też wyjść z
obszaru konsultacji IT do pokrewnych usług informatycznych.

Dodaj komentarz