Rozprawa dotycząca PTC odroczona

Sąd Okręgowy w Warszawie odroczył do 7 czerwca rozprawę dotyczącą zmiany zapisów we wpisie w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) dla spółki Polska Telefonia Cyfrowa (PTC).
Wiedeński sąd arbitrażowy w grudniu 2004 roku stwierdził, że sprzedaż w 1999 roku przez Elektrim 48% udziałów w PTC na rzecz kontrolowanego przez francuski Vivendi, Elektrimu Telekomunikacja (ET) była bezskuteczna.

Polski sąd w styczniu 2005 roku zdecydował o rozciągnięciu decyzji wiedeńskiego arbitrażu na terytorium Polski. To orzeczenie doprowadziło do zmiany w lutym 2005 wpisu w rejestrze sądowym – wykreślenia ET jako udziałowca PTC na korzyść Elektrimu oraz zmian we władzach spółki i trwającego od tego czasu kryzysu w PTC.

Pod koniec sierpnia 2005 sąd zakwestionował poprawność lutowych zmian i nakazał ponowne rozpatrzenie wniosku o zmianę wpisu w KRS. W połowie listopada KRS odrzucił ten wniosek, co oznaczało, że według wpisu w KRS właścicielem 48% udziałów w PTC jest ET.

Dodaj komentarz