Roszady w Optimusie

Optimus zapłacił 3,9 mln złotych za 54 tysiące akcji Zatry – spółki, której wcześniej zlecił montaż swoich komputerów na zasadzie outsourcingu. Jednocześnie, w ramach przeprowadzonej emisji prywatnej Michał Dębski – prezes spółki Zatra – wszedł w posiadanie 3,9 mln akcji Optimusa, stanowiących 29,36% podwyższonego kapitału zakładowego spółki.

Kapitał zakładowy dzieli się obecnie na 13 248 mln akcji o wartości 13 248 mln złotych. Dotychczasowy największy udziałowiec Optimusa Zbigniew Jakubas posiada teraz wraz z podmiotami zależnymi (IPACO Sp. z o.o., Multico Sp. z o.o., Multico- Press Sp. z o.o., NEWAG S.A.) 14,17% akcji.

Zbigniew Jakubas zamierza zaskarżyć działania zarządu spółki. Nie zgadza się z decyzją o podwyższeniu kapitału, gdyż w jej wyniku utracił kontrolę nad przedsiębiorstwem.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Optimusa powołało nową radę nadzorczą. Jednocześnie rada podjęła uchwałę o powołaniu Piotra Lewandowskiego na prezesa zarządu spółki, a dotychczasowego prezesa zarządu Michała Lorenca na wiceprezesa Optimusa. W skład nowej rady nadzorczej weszli: Michał Dębski – przewodniczący, Krzysztof Michniowski – wiceprzewodniczący, Tomasz Kuba Holly – sekretarz, Paweł Cyran – członek rady nadzorczej, Michał Meller – członek rady nadzorczej, Tomasz Swadkowski – członek rady nadzorczej.

Dodaj komentarz