Rekordowe zarobki Intela

14 stycznia 2011 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Rok 2010 był najlepszy w historii Intela – producent procesorów odnotował przychody na poziomie 43,6 mld dolarów przy zysku netto 11,7 mld dolarów.

Przychody działu PC Client Group wzrosły o 21 procent, przychody działu Data Center Group zwiększyły się o 35 procent, przychody grupy oferującej pozostałe rozwiązania z segmentu Intel Architecture wzrosły o 27 procent, zaś przychody ze sprzedaży procesorów i chipsetów Intel Atom, wynoszące 1,6 mld dolarów, zwiększyły się o 8 procent.

Spółka wygenerowała około 16,7 mld dolarów przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, wypłaciła dywidendy w gotówce w wysokości 3,5 mld dolarów i wykorzystała  1,5 mld dolarów do odkupienia 70 milionów swoich akcji zwykłych.

Całoroczne wydatki inwestycyjne Intela wyniosły 5,2 mld dolarów, zgodnie z oczekiwaniami spółki.

Wydatki na badania i rozwój oraz fuzje i przejęcia, w kwocie 3,4 mld USD, okazały się wyższe od wcześniejszych oczekiwań spółki.

Rekordowy był także czwarty kwartał 2010 roku: przychody wyniosły 11,5 mld dolarów, co stanowi wzrost o 355 mln dolarów (3 procent) względem poprzedzającego kwartału. Zysk operacyjny 4,3 mld dolarów, wzrost o 211 mln dolarów (5 procent) względem poprzedzającego kwartału.

Zysk netto wyniósł 3,4 mld dolarów, wzrost o 433 mln dolarów (15 procent) względem poprzedzającego kwartału.