Raport Symantec: firmy chcą inwestować większe środki w rozwiązania energooszczędne

2 czerwca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Symantec udostępnił raport dotyczący ochrony środowiska w działach informatycznych, pt. “2009 Worldwide Green IT Report”.  Jak wynika z ankiety, kadra kierownicza działów informatycznych informuje o rosnącym zainteresowaniu rozwiązaniami i strategiami informatycznymi bezpiecznymi dla środowiska, co wynika zarówno z możliwości ograniczenia kosztów, jak i odpowiedzialności za stan środowiska.

Aż 97% ankietowanych twierdzi, że co najmniej zastanawia się nad
zastosowaniem strategii informatycznej bezpiecznej dla środowiska,
natomiast 45% już wdrożyło inicjatywy tego typu.  Osoby podejmujące
decyzje związane z informatyką uzasadniają inwestycje w rozwiązania
bezpieczne dla środowiska nie tylko korzyściami w zakresie kosztów i
wydajności.  Podstawowe powody podawane przez respondentów to
ograniczenie zużycia energii (90%), zmniejszenie kosztów chłodzenia
(87%) oraz konieczność stosowania rozwiązań „ekologicznych” (86%).  Co
więcej, 83% ankietowanych odpowiada lub współodpowiada za zużycie
energii w centrum przetwarzania danych, co powoduje przeniesienie
odpowiedzialności na faktycznych użytkowników tych zasobów.

Większy budżet i rosnące wydatki na rozwiązania bezpieczne dla środowiska
Kierownicy działów informatycznych informują o zwiększających się
budżetach na rozwiązania informatyczne bezpieczne dla środowiska.  73%
badanych oczekuje zwiększenia „ekologicznych” budżetów informatycznych
w najbliższych 12 miesiącach, zaś 19% respondentów oczekuje wzrostu
budżetu o ponad 10 proc.  Średnio respondenci wskazywali na koszty
energii elektrycznej w centrum przetwarzania danych wynoszące 21–27 mln
USD.

Równocześnie działy informatyczne są w stanie przeznaczać większe kwoty
na produkty energooszczędne.  Dwie trzecie respondentów stwierdziło, że
są skłonni zapłacić o co najmniej 10% więcej, natomiast 41 proc.
badanych jest w stanie zapłacić za takie rozwiązania o ponad 20%
więcej.  Co więcej, 89 proc. uczestników stwierdziło, że
energooszczędność produktów informatycznych jest ważna lub bardzo ważna.

Istotna rola informatyki w działaniach przedsiębiorstw na rzecz ochrony środowiska
Wraz z upowszechnieniem się programów i wzorców postępowania
dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko działy
informatyczne ogrywają coraz ważniejszą rolę w „ekologicznych”
działaniach firm.  Najważniejszym wskaźnikiem jest zapewne fakt, że
obecnie 83% działów informatycznych odpowiada lub współodpowiada za
zużycie energii, co stanowi silną motywację do ograniczenia kosztów
elektryczności.

Podstawowe inicjatywy informatyczne związane z ochroną środowiska
Informatycy powszechnie wdrażają wiele ważnych przedsięwzięć
dotyczących ochrony środowiska.  Najpopularniejszym podejściem jest
wymiana starszego wyposażenia — 95% respondentów informuje o
uwzględnieniu zakupu nowego, energooszczędnego sprzętu w strategii
informatycznej, a kolejne działania obejmują monitorowanie zużycia
energii (94%) oraz wirtualizację (94%) i konsolidację (93%) serwerów. 
Dodatkowo ponad połowa (57%) ankietowanych uznaje ofertę rozwiązań typu
„oprogramowanie jako usługa” (Software-as-a-Service — SaaS) za
propozycję bezpieczną dla środowiska.

Informacje na temat raportu Green IT firmy Symantec
Raport firmy Symantec dotyczący informatyki bezpiecznej dla środowiska
jest wynikiem badań przeprowadzonych w marcu 2009 r. przez firmę
Applied Research. Ankieta objęła kadrę kierowniczą działów
informatycznych w przedsiębiorstwach, m.in. wiceprezesów, dyrektorów i
kierowników średniego szczebla. Celem raportu było wzbudzenie
zainteresowania respondentów wdrażaniem strategii i rozwiązań
umożliwiających ograniczenie ilości odpadów elektronicznych związanych
ze sprzętem komputerowym, oprogramowaniem i budynkami, a także
skłonienie ich do zaplanowania i ograniczenia ilości odpadów
wytwarzanych w przedsiębiorstwie.  W badaniu uczestniczyły 1052 osoby w
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, we Francji, we Włoszech, w Wielkiej
Brytanii., Brazylii, Meksyku, Australii, Indiach, Japonii, Singapurze,
Malezji, Korei Południowej, Nowej Zelandii i w Chinach.