Raport SunSol „OZE a bezpieczeństwo energetyczne kraju według Polaków”

Według badania firmy SunSol „OZE a bezpieczeństwo energetyczne kraju według Polaków” w większości pragniemy energetycznej niezależności. Chcemy również zastąpienia energii pochodzącej z węgla tą zieloną. Z raportu wynika, że większość Polaków zgodziłaby się na instalację ekologicznych rozwiązań w swojej okolicy.

Wybory dokonywane podczas wdrażania polityki energetycznej mają wpływ na wiele sektorów gospodarki. Także na związane z nią aspekty, w tym rynek pracy, edukację czy konkurencyjność polskich firm.

Z raportu opracowanego przez gdański SunSol wynika, że Polacy mają tego świadomość. Aż 83 proc. respondentów uważa, że odnawialne źródła energii mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju.

„Polska powinna osiągnąć cel – energetyczną niezależność – możliwie szybko i jak najniższym kosztem. Jednocześnie przeciwdziałać skutkom globalnego ocieplenia w zgodzie z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. I tu rozwiązaniem może być zrównoważony miks energetyczny, uwzględniający energię węglową, gazową i niskoemisyjną. Jego koszt z pewnością poniosą płatnicy, dlatego też jedną z możliwości obniżenia przyszłych rachunków, stają się dla konsumentów przydomowe instalacje fotowoltaiczne” – powiedział Michał Kitkowski, prezes SunSol.

Dywersyfikacja źródeł energii

W Polsce, tak jak i w większości krajów na świecie, OZE zyskują na popularności. Z ostatnio opublikowanych danych wynika, że dynamicznie przybywa mocy zainstalowanej z OZE (w tym również w mikroinstalacjach).

Na polskim rynku jest już 630 tys. prosumentów instalacji fotowoltaicznych. Oznacza to, że ich liczba zwiększyła się aż o 15 750 proc. w stosunku do roku 2015, w którym było ich zaledwie 4 tys.

SunSol postanowił dowiedzieć się, jaki jest stosunek Polaków do zmian, które czekają nas na przestrzeni najbliższych kilkudziesięciu lat.

Raport SunSol „OZE a bezpieczeństwo energetyczne kraju według Polaków”

Prawie jedna trzecia Polaków uważa, że do końca 2050 roku z OZE powinno pochodzić ponad 60 proc. energii kraju, a 37,5 proc., że między 41 a 60 proc. Z kolei 29 proc. badanych odpowiedziało, że nie więcej niż 40 proc. energii kraju powinno pochodzić z odnawialnych źródeł.

Badanie przeprowadzono przez agencję badawczą Quantify w czerwcu 2021 r. na zlecenie firmy SunSol za pomocą kwestionariusza online (CAWI) na grupie reprezentatywnej 1000 respondentów.

Polacy chcą rezygnacji z energii pozyskiwanej ze spalania węgla

Dane z raportu SunSol wskazują, że jedna trzecia Polaków uważa, że energia z węgla powinna wynosić mniej niż 10 proc. całości. Aż 45 proc. twierdzi, iż jej udział we wszystkich źródłach energii powinien stanowić połowę. Tylko 11 proc. respondentów uważa, że wynik 70 proc. energii pozyskiwanej z węgla, jaki do tej pory zanotowano, jest odpowiedni. Badani w 9 proc. są zdania, że do 2050 roku Polska powinna całkowicie odejść do pozyskiwania energii z węgla.

Wyniki badania pokazują, że Polacy chcą, aby zielona energia stopniowo zastępowała energię węglową.

Tę tendencję potwierdza ilość 630 tys. zainstalowanych w Polsce przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Tylko w lipcu tego roku powstało aż 31 tys. nowych instalacji. Jak donosi Agencja Rynku Energii, moc zainstalowanej w Polsce fotowoltaiki wyniosła na koniec lipca br. ponad 5,6 GW.

OZE właściwym wyborem

Wymagania środowiskowe idą za zmianami klimatycznymi i wskazują na potrzebę inwestycji w niskoemisyjne źródła wytwórcze. Celem na najbliższe kilkanaście lat jest zbudowanie niemal nowego systemu elektroenergetycznego, którego silną podstawą będą źródła zeroemisyjne.

Ponad 88 proc. respondentów uważa, że Polska powinna rozwijać technologie umożliwiające korzystanie zarówno z odnawialnych, jak i nieodnawialnych źródeł energii. Niewiele mniejszy odsetek badanych, bo 84 proc., zgadza się ze stwierdzeniem, że Polska powinna skupić się na odnawialnych źródłach energii.

„W najbliższej perspektywie ceny energii mogą wzrosnąć o 20 proc., a na przestrzeni 10 lat – nawet do 60 proc., co będzie odczuwalne nie tylko dla użytkowników indywidualnych, lecz także całego sektora MŚP, jak i globalnych korporacji. I tu z odsieczą przyjdą odnawialne źródła energii. Nasze realizacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw przynoszą szybszy zwrot inwestycji i większe oszczędności niż przydomowe instalacje ze względu skalę. Dlatego im większe mamy zużycie energii, tym bardziej opłaca nam się rozważyć zakup instalacji PV” – powiedział Michał Kitkowski.

Raport wskazuje, że Polacy są świadomi zalet odnawialnych źródeł energii, a szczególnie fotowoltaiki. Aż 75 proc. z nich chętnie zgodziłaby się na instalację PV w swojej okolicy. Z kolei połowa respondentów zaakceptowałaby również budowę w pobliżu miejsca swojego zamieszkania farm wiatrowych, a prawie jedna trzecia ekologicznej spalarni śmieci. Jedynie 5 proc. nie zgodziłaby się na żadne z tych rozwiązań.

Badanie pokazało także, że respondenci chętnie zgodziliby się na instalację ekologicznych rozwiązań transportowych w swojej okolicy. Aż 54 proc. respondentów poparłoby budowę punktu ładowania aut elektrycznych, a prawie 37 proc. stacji paliw z biopaliwami.

Źródło: SunSol

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x