Raport: dysproporcja płci w branży IT

10 sierpnia 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Wyniki badania „Gender Research” przeprowadzonego przez European Schoolnet (EUN) na zlecenie firmy Cisco Systems dowodzą, że uczennice polskich szkół bardzo dobrze opanowują podstawowe umiejętności obsługi komputera, są utalentowane w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych (ITC) i wybierają informatykę jako jeden ze swoich ulubionych przedmiotów. Mimo to mniej niż połowa z nich zamierza podjąć edukację wyższą w tym kierunku oraz realizować karierę zawodową w sektorze ITC.

W badaniu wzięli udział uczniowie i uczennice oraz rodzice i
nauczyciele obojga płci z pięciu europejskich krajów. Okazuje się, że
chłopcy i dziewczynki w wieku licealnym są zainteresowani technologiami
ICT w równym stopniu.
Stosunkowo duża liczba uczennic decyduje się kontynuować naukę na
technicznych uczelniach wyższych. Jednakże większość z nich nie ma
zamiaru rozpoczynać kariery zawodowej w tym sektorze.
W ciągu kilku następnych dziesięcioleci Europa będzie się borykała
z niedoborem wykwalifikowanych informatyków. Do roku 2010 raporty
przewidują 70 000 nieobsadzonych stanowisk. Liczba osób pracujących w całej Europie ulegnie zmniejszeniu z
uwagi na zmiany demograficzne i starzejące się społeczeństwo. Sytuacja
ta może zostać złagodzona poprzez wzrost zatrudnienia kobiet w sektorze
ICT.
Obecnie w branży ICT kobiety stanowią bardzo niewielki odsetek
pracowników. W 2004 roku stanowiły mniej niż 25% ogółu absolwentów
kierunków informatycznych w 27 krajach Unii Europejskiej. W sektorze ICT zaledwie 27,8% kierowników ds. systemów
komputerowych i informatycznych to kobiety. Sytuacja wygląda jeszcze
gorzej w przypadku inżynierów zajmujących się sprzętem komputerowym – odsetek kobiet wynosi zaledwie 9,6%. Kobiety zajmują jedynie 5,8%
wysokich stanowisk akademickich w dziedzinie inżynierii i technologii.

Wyniki badania pokazują, że większość dziewcząt aktualnie
zdobywających wiedzę informatyczną w szkołach średnich na terenie
Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii jest
zainteresowana zagadnieniami ICT, jednak nawet 50% rezygnuje z dalszej
nauki i kariery w branży ICT. Po przeanalizowaniu wyników okazało się, że najbardziej
demotywującym czynnikiem jest postrzeganie zawodów technicznych jako
naturalnie odpowiedniejszych dla mężczyzn.

Podsumowanie wyników z Polski:

 • Informatyka jest ulubionym przedmiotem szkolnym dziewcząt w
  Polsce. Poziom wiedzy i umiejętności informatycznych reprezentowany
  przez obie płcie jest podobny. Uczennice nie decydują się jednak na
  kontynuację nauki na kierunkach informatycznych lub rozpoczęcie kariery
  zawodowej w tej branży. Odsetek uczennic rezygnujących z dalszej nauki
  informatyki wynosi 48%
 • Uczennice w Polsce pozostają pod silnym wpływem kobiecych wzorców – 58% uczennic naśladuje wzorce, z których 70% dostarczają im kobiety
 • 50% przyznaje, że kobiety z najbliższego kręgu rodzinnego mają
  największy wpływ na wybór kierunku studiów i ścieżki kariery – jednak
  40% badanych matek nie korzysta z komputera w pracy i ma mniejszą
  wiedzę informatyczną niż respondenci płci męskiej
 • 32% przebadanych uczniów i uczennic przyznaje, że sławne osoby
  mają największy wpływ na wybór kierunku studiów i ścieżki kariery.
  Sławne osoby – a w przypadku uczennic szczególnie aktorki – inspirują
  młodzież o wiele bardziej niż nauczyciele
 • Prawie 40% matek nigdy nie korzysta z komputera w pracy.
  Korzystają one z komputera znacznie rzadziej niż mężczyźni w badanej
  grupie
 • Poziom umiejętności informatycznych rodziców – a w szczególności
  matek – jest niski. Deklarują oni małą znajomość lub całkowity brak
  znajomości innych systemów operacyjnych niż Windows
 • Matki i nauczycielki postrzegają branżę związaną z Internetem jako
  męski świat, w takim samym stopniu co ojcowie. Uczniowie uważają
  również, że praca w branży informatycznej jest odpowiedniejsza dla
  mężczyzn, jednak w mniejszym stopniu niż rodzice

 

Szczegółowe informacje dotyczące badania dostępne są pod tym adresem.