Raport: coraz więcej korzyści z urządzeń bezprzewodowych w służbie zdrowia

8 sierpnia 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

Sektor służby zdrowia w Europie coraz szerzej wykorzystuje urządzenia cyfrowe, co wpływa na konieczność rozwijania i stosowania wyrafinowanych systemów informatycznych w tej branży. Jakkolwiek, technologia bezprzewodowa, zapewniająca wysoką jakość i efektywność w biznesie,  nie doczekała się jeszcze pełnego wdrożenia w ochronie zdrowia. Popularność bezprzewodowych i przenośnych urządzeń będzie jednak rosła, głównie dzięki technologicznemu obyciu pacjentów i oczywistym korzyściom, jakie oferują.

Nowa analiza globalnej firmy doradczej Frost & Sullivan pt. Mobilne/Bezprzewodowe Technologie Ochrony Zdrowia w Europie, wykazuje,
że ogólny rynek technologii mobilnych/bezprzewodowych był wart w  2008
r. 1,4792 miliona USD, a ocenia się, że do 2015 osiągnie 6,7917
miliona USD.

Z powodu kryzysu finansowego, placówki służby zdrowia w Europie
poszukują sposobów ograniczania kosztów i zwiększania wydajności
dostarczania usług ochrony zdrowia dzięki zastosowaniu technologii
bezprzewodowych
– zauważa analityk Frost & Sullivan, Jayapradha T.
E. – Przy rosnących kosztach i nowych regulacjach branża ochrony zdrowia
nie może ignorować korzyści ze stosowania technologii bezprzewodowych.
Urządzenia tego typu są coraz częściej instalowane w szpitalach obok
urządzeń przewodowych i półprzewodowych
.

Technologia bezprzewodowa, która może być zastosowana w służbie
zdrowia, jest obecnie w stadium wielowymiarowej ewolucji. Różne
aplikacje i rozwiązania bezprzewodowe wprowadzane na rynek oraz
rozwijająca się technologia infrastruktury skłaniają zarządzających
placówkami ochrony zdrowia do rozważenia strategicznego zastosowania
tego rozwiązania.

Dążenie do ograniczania kosztów i zwiększania wydajności bez narażania
bezpieczeństwa pacjenta i obniżania jakości usług ma pozytywny wpływ na
proces wprowadzania technologii bezprzewodowych do systemu opieki
zdrowotnej
– zaznacza Jayapradha.

Ciągłe dołączanie nowych aplikacji medycznych do sieci bezprzewodowych
to główne wyzwanie stojące przed branżą ochrony zdrowia. Każdy dział
musi ściśle współpracować z działem IT, by zapewnić płynną pracę.
Integracja jednostki centralnej i elektronicznych rejestrów medycznych
(Electronic Medical Records – EMRs), rozwój bezprzewodowych systemów
monitorowania pacjenta w synchronizacji z działami biomedycznymi,
administracyjnymi i laboratoriami, a także innych działów danej
placówki z wymaganiami IT, często stanowi duże wyzwanie.

Jednym z najważniejszych problemów, z jakimi muszą obecnie poradzić
sobie szpitale, jest tworzenie silnych międzyfunkcyjnych zespołów,
łączących różne departamenty z działem IT w celu zarządzania
istniejącymi i nowymi technologiami bezprzewodowymi
– ostrzega
Jayapradha. – Trudno znaleźć przykłady dobrze zorganizowanych zakładów
ochrony zdrowia, które potrafiłyby w sposób jednolity zintegrować swoje
departamenty
.

Dalsze rozwiązania wprowadzane pomiędzy poszczególnymi departamentami
mogą być wspierane poprzez przyjęcie strategii dopuszczającej większą
elastyczność w zakresie akceptowania nowych technologii, aktualizacji i
rozszerzeń bez narażania integralności technologii. Dzięki rozwijaniu
innowacyjnych produktów i zmianom pozycjonowania obecnych technologii
bezprzewodowych, branża może podnosić oczekiwania użytkowników
końcowych i zmieniać ich perspektywę, aby tworzyć nowe możliwości
rynkowe.

W miarę jak na rynek opieki zdrowotnej wprowadzane są różnego rodzaju
technologie bezprzewodowe, potrzeba kompleksowej strategii działalności
i technologii bezprzewodowej staje się oczywista
– ocenia Jayapradha.
Strategia ta musi być opracowana tak, by wspierała wszystkie
zastosowania
.