Przemysł 4.0 – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozdysponuje w konkursie 20 mln zł

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nowy konkurs – „Przemysł 4.0”. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie w maksymalnej wysokości 800 tys. zł.

Kto może wziąć udział w konkursie „Przemysł 4.0”?

W konkursie „Przemysł 4.0”, przygotowanym przez PARP, mogą wziąć małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność produkcyjną w Polsce. Program jest finansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Aby móc wziąć udział w konkursie należy przygotować plan wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji. Wnioski można składać od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.

Program Przemysł 4.0 ma na celu przygotowanie małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych do wdrożenia kompleksowej transformacji. Chodzi też o wprowadzenie w życie wybranych obszarów działań w zakresie integracji inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzania zmian w procesach produkcyjnych. Dzięki temu jest ogromna szansa na zwiększanie wydajności wytwarzania i możliwości elastycznych zmian asortymentu w tych przedsiębiorstwach.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie otrzymane w ramach konkursu można przeznaczyć na opracowanie tak zwanej „mapy drogowej” (chodzi o refundację kosztów), usługi doradcze związane z jej wdrożeniem.

Dodatkowo także na zakup maszyn i urządzeń koniecznych do wprowadzenia w życie wybranego obszaru transformacji. Można także nabywać wartości niematerialne i prawne w formie patentów, licencji, wiedzy oraz innych praw własności intelektualnej.

Technologie, które mogą otrzymać dofinansowanie to Big Data oraz działania związane z analizą danych, roboty przemysłowe, przemysłowy internet rzeczy. Kolejne to integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS), cyberbezpieczeństwo, chmura obliczeniowa. Zalicza się do nich także wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, sztuczna inteligencja, blockchain oraz druk addytywny (druk 3D).

Automatyzacja i robotyzacja są niekwestionowanymi trendami, które w najbliższych latach będą coraz bardziej dominujące. Z doświadczenia Agencji wynika, że działania związane z wprowadzaniem do firm innowacji, nowych technologii, czy zwiększeniem poziomu cyfryzacji cieszą się ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Nasi beneficjenci wykorzystują szanse, które dają im możliwość wprowadzenia zmian w ich firmach w kierunku nowoczesnego rozwoju. Spodziewamy się dużego zainteresowania pilotażem Przemysł 4.0 i mamy nadzieję, że doczeka się on wielu kontynuacji.” – powiedziała Małgorzata Oleszczuk, prezes PARP.

Aby skorzystać z dofinansowania, firma między innymi musi prowadzić działalność produkcyjną na terytorium Polski. Dodatkowo przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (w terminie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku) osiągnąć przychody ze sprzedaży nie niższe niż 2 mln zł.

Całkowity budżet przewidziany w konkursie to 20 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania jednego projektu wynosi 800 tys. zł. Obligatoryjny wkład własny wynosi min. 15 proc.

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie „Przemysł 4.0”?

Aby móc wziąć udział w konkursie „Przemysł 4.0” należy opracować całościowy plan transformacji firmy, czyli wspomnianą wcześniej „mapę drogową”. Zakres minimalny dokumentu został określony w dokumentacji do naboru. Koszty „mapy drogowej”, pomimo tego, że będą musiały być przez przedsiębiorcę poniesione przed złożeniem wniosku, będą mogły być zrefundowane do wysokości 100 tys. zł ze środków grantu.

Fundusze unijne oraz środki krajowe przeznaczamy na inwestycje, które odpowiadają na bieżące wyzwania gospodarki. Jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców jest dziś dostosowanie się do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz uodpornienie się na podobne kryzysy w przyszłości. Konkurs Przemysł 4.0 to ogromna szansa na zrewolucjonizowanie dotychczasowego sposobu funkcjonowania przedsiębiorstw.” – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Wnioski będzie można składać online od 28 kwietnia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku. Wszelkie zapytania można składać na stronie programu.

Źródło: PARP

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x