Przedział cenowy akcji Komputronika ustalony

25 czerwca 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Przedział ceny emisyjnej akcji Komputronika sprzedawanych w ramach oferty publiczne został ustalony na poziomie od 35 zł do 39,10 zł.

W ofercie publicznej oferowane znajdą się akcje nowej emisji (1.450.000 akcji), a także do 180.000 istniejących akcji na okaziciela serii A (w ramach oferty sprzedaży). Oznacza to, że całkowita wartość oferty spółki może wynieść od 57 mln zł do 63,7 mln zł.

W transzy inwestorów indywidualnych dostępne będzie 390.000 akcji serii C; w transzy inwestorów instytucjonalnych znajdzie się 1.060.000 Akcji Serii C oraz do 135.000 Akcji Serii A. Ofertę zamkniętą, skierowaną do wybranych pracowników Komputronik, stanowić będzie 45.000 akcji serii A, po cenie równej cenie emisyjnej akcji w ofercie otwartej.

Proces budowania księgi popytu będzie trwał od 25 do 26 czerwca. Budowa księgi popytu będzie prowadzona wśród inwestorów instytucjonalnych przez DI BRE Banku. Cena emisyjna akcji nowej emisji i cena sprzedaży akcji istniejących
zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 26 czerwca. Cena emisyjna i cena sprzedaży zostaną ustalone na tym samym poziomie.