Przedsiębiorstwo Action S.A. deklaruje chęć połączenia z Vobis i PC Factory

30 listopada 2008 0 przez Grzegorz Pietrzak

W dniu 27 listopada zostały podpisane porozumienia pomiędzy zarządami firm ActionVobis oraz zarządami ActionPC Factory, które mają doprowadzić do konsolidacji tych podmiotów. Realizacja transakcji uzależniona jest od szeregu warunków w tym, między innymi, od pozytywnego wyniku analizy stron oraz uzyskania odpowiednich zgód. Podpisane porozumienie przewiduje trzymiesięczną wyłączność na prowadzenie negocjacji. W najbliższym czasie zostaną określone warunki połączenia, struktura nowopowstałego podmiotu oraz harmonogram prac.

 

W ocenie zarządów spółek dzięki osiągnięciu efektów synergii i skali
funkcjonowania powstanie nie tylko największa firma IT w Polsce, ale
jednocześnie wiodący specjalista w zakresie logistyki i dystrybucji, produkcji i serwisu oraz sprzedaży detalicznej.