Przedsiębiorstwa w dobie pandemii – raport SAP o polskich firmach

Badanie zlecone przez SAP pozwoliło stworzyć raport „Przedsiębiorstwa w dobie pandemii”. Wyniki wskazują, że czas niepewności oraz kryzysu wywołanego pandemią lepiej przechodzą te firmy, które już wcześniej zainwestowały w cyfryzację i automatyzację procesów biznesowych. Dobrze się mają także te, które podejmowały decyzje szybko i elastycznie działały w trakcie lockdownu.

Raport „Przedsiębiorstwa w dobie pandemii”

Badanie zostało zlecone przez SAP Polska. Raport „Przedsiębiorstwa w dobie pandemii” dotyczy wpływu pandemii Covid-19 na polskie firmy. Uzyskano odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. tego, z jakimi wyzwaniami muszą zmagać się przedsiębiorcy. Jakie kroki podjęli i będą podejmować, aby zniwelować gospodarcze skutki pandemii, a także jak ważna jest cyfryzacja.

Ankiety zrealizowano techniką CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) na przełomie stycznia i lutego 2021 r. W badaniu wzięło udział 239 przedsiębiorstw. Były one reprezentowane przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub specjalistyczne.

Raport wskazuje, że wśród polskich firm o wysokim poziomie transformacji cyfrowej mniej niż połowa (45 proc.) odnotowała w 2020 roku spadek sprzedaży. Wśród przedsiębiorstw o niskim poziomie cyfryzacji na spadek sprzedaży wskazało aż 73 proc. firm.

przedsiebiorstwa-w-dobie-pandemii-raport-sap-polska-firmy-zmiany przychodow

Wyższy poziom automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych przekłada się również na generowanie przychodów. Wśród firm o wysokim poziomie cyfryzacji wzrost przychodów odnotowało 27 proc., a spadek 49 proc.. W przedsiębiorstwach mało zaawansowanych w tym zakresie spadek przychodów zadeklarowało 66 proc. spółek, a wzrost 20 proc..

Rok 2020 był rokiem pełnym zmian i nowych doświadczeń. Widzieliśmy wtedy i nadal obserwujemy teraz, jak różne branże muszą radzić sobie z nową rzeczywistością, np. handel detaliczny zamyka sklepy, produkcja boryka się z niepewnością w łańcuchu dostaw, a usługi finansowe z klientami, którzy stają się coraz bardziej obyci z technologią i unikają bezpośrednich interakcji. Nasi klienci muszą reagować na te zmiany szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Najważniejszą obserwacją z pandemii, i nasze badania to potwierdzają, jest to, że te firmy, które były bardziej zaawansowane w digitalizacji, łatwiej przeszły próbę czasu.” – powiedział Thomas Duschek, prezes SAP Polska.

Firmy inwestujące w nowe technologie odnotowały najniższy odsetek zwolnień (18 proc. spośród tych firm dokonało zwolnień). Co ciekawe, te same przedsiębiorstwa najczęściej zatrudniały nowych pracowników (również było ich 18 proc.). Wszystko dzięki lepszej kondycji przychodowej i sprzedażowej, a także należytemu ułożeniu procesów jeszcze przed pandemią. W firmach o średnim i niski poziomie cyfryzacji około 25 proc. z nich musiała zwolnić część kadry.

Większość firm zorientowała się już, że nowe technologie odgrywają jedną z kluczowych ról w rynkowym sukcesie. Dzięki temu technologie cyfrowe są znacznie bardziej doceniane, niż przed pandemią. Sądzi tak aż 63 proc. przedsiębiorstw, z których 26 proc. docenia tego typu technologie znacznie bardziej niż wcześniej. Przeciwnego zdania było jedynie 7 proc. respondentów.

Inwestycje są konieczne

Raport „Przedsiębiorstwa w dobie pandemii” pokazuje także, z czym polskie firmy w najbliższych miesiącach i latach będą się zmagały. Przynajmniej jeden ważny problem wskazało aż 86 proc. ankietowanych firm.

przedsiebiorstwa-w-dobie-pandemii-raport-sap-polska-firmy-problemy

Jednym z najważniejszych wyzwań przedsiębiorców jest zmniejszenie popytu, na który wskazało aż 44 proc. firm. Bardzo istotna jest też obsługa klienta i zamówień (18 proc.), działania marketingowe (17 proc.) oraz nieefektywna komunikacja wewnątrz firmy (17 proc.).

Polscy przedsiębiorcy stawiają na narzędzia cyfrowe, aby sprostać bieżącym i nadchodzącym wyzwaniom. Aż 70 proc. firm w Polsce już ma lub planuje zakup oprogramowania dla firm w najbliższych miesiącach. Jednak 27 proc. dysponowało tego rodzaju oprogramowaniem przed wybuchem pandemii. Spośród nich 15 proc. kupiło je w ostatnich miesiącach, a 28 proc. planuje dokonać takich zakupów w najbliższym czasie.

Funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, w której potrzeba zmiany sprawia, że klienci przenoszą swoje procesy do chmury i inwestują w rozwiązania automatyzujące oraz optymalizujące procesy biznesowe. Szukają rozwiązań optymalnych kosztowo i sposobu na przekształcenie inwestycji CAPEX w OPEX. Potrzebują elastyczności, żeby szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.” – zauważył Thomas Duschek.

przedsiebiorstwa-w-dobie-pandemii-raport-sap-polska-firmy-plany inwestycji

Inwestycje w oprogramowanie planują głównie firmy z sektora handlu, dystrybucji i produkcji. Dotyczy to aż 35 proc. przedsiębiorstw z tych branż. W sektorze usług jest to 22 proc., ale znacznie więcej z nich korzystało już z takiego oprogramowania przed wybuchem pandemii.

Więcej można dowiedzieć się z raportu „Przedsiębiorstwa w dobie pandemii” zamieszczonego na stronie SAP Polska.

Źródło: SAP Polska

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x