Przedsiębiorstwa nie wykorzystują potencjału sprzętu

14 listopada 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Sektor MŚP powinien zwrócić uwagę na inwestycje w
wyposażenie biurowe, które może zapewnić korzyści finansowe i
zwiększenie efektywności – wynika z badania przeprowadzonego przez
firmy Lexmark oraz Ipsos.

Blisko dwie trzecie małych i średnich przedsiębiorstw (66%) posiada
laserowe drukarki wielofunkcyjne (MFP, multi-function printers), jednak
zaledwie jedna trzecia (34%) wykorzystuje je do faksowania i
skanowania. To wnioski z badania przeprowadzonego przez Ipsos na
zamówienie dostawcy rozwiązań drukujących, firmy Lexmark.

Badanie, wykonane w oparciu o ankiety zebrane w siedmiu krajach wśród
ponad 1400 firm zatrudniających do 250 pracowników wykazuje, że wiele
małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w Europie i USA zainwestowało w
rozwiązania techniczne o wysokim standardzie. Wśród większych MSP
(zatrudniających 151-250 pracowników), drukarki wielofunkcyjne posiada
nawet 89% respondentów.

Na konieczność redukcji kosztów, jako jeden z największych problemów
MSP, wskazuje 19% badanych. Jednak choć niemal dwie trzecie firm (63%)
deklaruje, że podjęło działania zmierzające do obniżenia kosztów,
zmniejszenie ilości drukowanych dokumentów jest efektem działań
taktycznych – np. większego wykorzystania komunikacji elektronicznej
(58%) – nie zaś zmian strategicznych, takich, jak poprawa obiegu
dokumentów w firmie (zaledwie 11%).

Porównując podejście firm o różnej wielkości do
kwestii ograniczania kosztów można zauważyć, że większe
przedsiębiorstwa sprawniej wdrażają strategiczne metody ukierunkowane
na zwiększanie produktywności. Na przykład firmy zatrudniające od 151
do 250 pracowników regulują dostęp do drukowania w kolorze częściej
(34%), niż przedsiębiorstwa zatrudniające od 51 do 150 (20%) czy od 10
do 50 osób (12%). Jednocześnie mniejsze firmy nie mają żadnej strategii
redukcji kosztów ponad dwukrotnie częściej (35%), niż największe z
badanych przedsiębiorstw (17%).

Państwami, w których zwraca się największą uwagę na strategiczne
usprawnienia ukierunkowane na wzrost produktywności są Włochy i
Hiszpania, gdzie najchętniej analizuje się wykorzystanie infrastruktury
druku (odpowiednio 14% i 17%). Regularne przeprowadzanie takich analiz
najrzadziej deklarują firmy z Holandii i USA (zaledwie 1%).

Jak twierdzi Magdalena Prendota, Marketing & SMB Sales Manager w
firmie Lexmark, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny sięgać po
możliwości zwiększenia produktywności, jakie daje pełne wykorzystanie
potencjału posiadanych urządzeń biurowych. „Rozbieżność między
możliwościami poszczególnych urządzeń a ich codziennym wykorzystaniem
prowadzi do wniosku, że zmiana podejścia może spowodować znaczny wzrost
produktywności” – komentuje Magdalena Prendota – „Firma Lexmark kładzie
duży nacisk na tworzenie rozwiązań, które nie tylko wykorzystują
najlepsze technologie, lecz przede wszystkim sprzyjają poprawie
efektywności i zaspokojeniu konkretnych potrzeb użytkownika. Kluczem do
sukcesu jest właściwe połączenie technologii i produktywności.”