Prosta Spółka Akcyjna – nowa forma działalności dla przedsiębiorców

Od 1 lipca 2021 r. można jest dostępna nowa forma działalności – Prosta Spółka Akcyjna (w skrócie P.S.A.). W tym dniu weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Prosta spółka akcyjna jest odpowiedzią na dostrzeżone wyzwania współczesnej gospodarki, w szczególności w zakresie form prowadzenia działalności innowacyjnej. Opiera się na dwóch podstawowych założeniach. Pierwszym jest prostota w praktyce funkcjonowania spółki – czyli łatwe założenie, działanie i, ewentualnie, likwidacja P.S.A. Drugie natomiast to elastyczność – projektowane przepisy nie ograniczają swobody akcjonariuszy, gdy nie jest to konieczne” – powiedział Jarosław Gowin, wicepremier, minister rozwoju pracy i technologii.

Prosta Spółka Akcyjna – wymogi dotyczące tworzenia i prowadzenia

Prosta Spółka Akcyjna ma ograniczone do minimum wymogi związane z jej tworzeniem i prowadzeniem. Poniżej prezentujemy zalety tego rozwiązania.

  • Brak barier formalnych i finansowych na starcie. Wystarczy kapitał akcyjny w wysokości 1 zł, a spółkę można założyć w systemie S24 (rejestracja spółki on-line w 24h).
  • Zamiast kapitału zakładowego w P.S.A. tworzony jest kapitał akcyjny. Akcje nie stanowią jego części i nie mają wartości nominalnej.
  • Akcje można objąć za pracę lub usługi, zachowując kluczowy wpływ na decyzje w spółce.
  • Akcje P.S.A. podlegają obowiązkowej dematerializacji w uproszczonym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr może prowadzić m.in. firma inwestycyjna lub notariusz, w tym również przy wykorzystaniu blockchainu. P.S.A. nie ma obowiązków spółki publicznej (akcje P.S.A. nie są przedmiotem zorganizowanego obrotu).
  • W szerokim zakresie można do podejmowania uchwał czy odbywania zgromadzeń (np. wideokonferencja) wykorzystywać komunikację elektroniczną, co ułatwia procesy decyzyjne.
  • Wystarczy jednoosobowy zarząd. Nie ma obowiązku tworzenia rady nadzorczej. Można też stworzyć jeden organ, w którym łączy się zarządzanie i nadzór – radę dyrektorów.
  • Przewidziana została uproszczona likwidacja P.S.A. Skrócone terminy dla „klasycznej” likwidacji oraz możliwość wykreślenia spółki z KRS bez likwidacji, przez przejęcie jej majątku przez akcjonariusza, z obowiązkiem zaspokojenia pozostałych akcjonariuszy i wierzycieli.
  • W P.S.A. funkcjonują mechanizmy, które skuteczniej niż kapitał zakładowy zabezpieczają interesy wierzycieli spółki. Są to m.in. zakaz wypłat zagrażających wypłacalności spółki oraz obowiązek oszczędzania.

Łatwiejsze podejmowanie działalności gospodarczej

Łatwe i przejrzyste procedury, elastyczna struktura kapitałowa i możliwość wyboru optymalnego systemu organów sprawiają, że proponowane rozwiązania powinny ułatwić podejmowanie działalności gospodarczej. W szczególności wszystkim, których pomysł biznesowy bazuje na wiedzy, a ich umiejętności pozwalają na jego doskonalenie.

Prosta Spółka Akcyjna jest dostępna dla przedsiębiorców planujących podjęcie działalności w jakiejkolwiek branży z wyjątkami wynikającymi z przepisów szczególnych. Ważne, aby jej istnienie nie było ograniczone czasowo.

Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii stworzyło Przewodnik po Prostej Spółce Akcyjnej. Jeśli interesuje Was ten temat, to warto się z nim zapoznać. Zawarto tam wszelkie informacje potrzebne do tego, aby poznać możliwości, działanie i warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc założyć i prowadzić tego typu działalność.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x