Prokom Software rozwija współpracę z Multimedia Polska

27 kwietnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Prokom Software SA zawarł z Multimedia Polska SA Umowę Ramową na sprzedaż i serwis sprzętu sieciowego firmy Cisco Systems.
Porozumienie reguluje zasady sprzedaży oraz serwisu urządzeń i oprogramowania firmy Cisco oraz rozwiązuje kwestie związane z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie dostarczanych urządzeń. Wartość pierwszych zamówień realizowanych w ramach umowy wynosi ok. 8 mln zł. Umowę podpisano na okres do 31 lipca 2007 roku z opcją jej przedłużenia.

Multimedia Polska to pierwszy operator telewizji kablowej w Polsce, który na skalę komercyjną wprowadził do swojej oferty spakietyzowaną usługę Triple Play („3 w 1”): telewizję kablową, Internet i telefon w jednym, pod nazwą handlową multiPAK. Jest to sztandarowy produkt spółki, którego zaoferowanie klientom nie byłoby możliwe bez nowoczesnych rozwiązań sieciowych firmy Cisco, dostarczonych i zainstalowanych przez specjalistów Prokom Software.

Podpisana umowa ramowa jest kontynuacją współpracy pomiędzy Prokomem i Multimedią. W ramach poprzedniej umowy o wykonanie usług informatycznych Prokom wykonał na rzecz Multimedia m.in.: migrację serwerów MS Windows 2000,
zmodernizował system poczty elektronicznej, zrestrukturyzował system usług katalogowych i wdrożył system zarządzania MS SMS.