Prokom lepiej mimo zastoju w administracji

Prokom Software wypracował w 2006 roku 87,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto.

Wynik ten został osiągnięty przy realizacji przychodów na poziomie 1,7 mld zł i znacząco przekracza zarówno zeszłoroczny wynik Grupy (80,3 mln zł) jak i consensus rynkowy.

Pomimo niższych obrotów i wyników jednostkowych (w roku 2005 obroty Grupy Kapitałowej wyniosły 1,84 mld zł) będących w dużej mierze konsekwencją zastoju w sektorze administracji publicznej, marża na sprzedaży w sprawozdaniu skonsolidowanym wykazała nieznaczną poprawę w stosunku do roku poprzedniego i w całym 2006 roku wyniosła 31,6%.

W tym samym okresie marża operacyjna Grupy wzrosła z 8,1% do 9,0%, głównie dzięki konsekwentnie realizowanej strategii redukcji kosztów oraz ograniczeniu obrotów niskomarżowych towarów i materiałów.
W 2006 roku Prokom Software kontynuował proces porządkowania grupy kapitałowej z celem stworzenia organizacji gotowej do realizacji największych przedsięwzięć informatycznych w kraju i za granicą. Zgodnie z planem, doszło do połączenia Softbanku z Asseco Poland, w wyniku którego powstała największa w regionie spółka IT oferująca rozwiązania dla sektora finansowego.

Rozpoczął się proces fuzji spółek ABG Ster-Projekt ze SPIN, który w połowie 2007 roku pozwoli na stworzenie kolejnego silnego filaru Grupy oferującego rozwiązania dla sektorów: telekomunikacji, służby zdrowia, „utilities” i administracji publicznej. Równolegle prowadzone będą działania związane z przejęciem kontroli nad łączącymi się COMP i CSS, który odpowiadać będzie za realizację projektów związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem IT i outsourcingiem.

W bieżącym roku Grupa planuje dynamiczną ekspansję zagraniczną, głównie w oparciu o wspólne akwizycje Prokomu Software oraz Asseco Poland. Inwestycje te pozwolą na wzmocnienie obecności w regionie oraz znacząco przyczynią się do zwiększenia przychodów i zysków Grupy Prokom.

Dodaj komentarz