Prokom dostarczy SAP dla Biotonu

Prokom Software i Bioton zawarły umowę na dostawę, wykonanie i wdrożenie systemu mySAP ERP.

Realizacja projektu ma na celu kompleksowe wsparcie informatyczne dla całej globalnej struktury firmy. Wdrożenie
pozwoli na ujednolicenie procesów w obszarze finansów najpierw w centrali, a potem w całej Grupie Kapitałowej Bioton. Podwykonawcą części prac jest globalna firma konsultingowa KPMG pełniąca w projekcie funkcję doradcy biznesowego.

Umowa obejmuje wykonanie szeregu prac, w tym opracowanie koncepcji biznesowej, dostawę licencji SAP oraz kompletnej infrastruktury IBM (baza danych DB2). Przewiduje także integrację z funkcjonującym w Biotonie oprogramowaniem przy użyciu technologii SAP NetWeaver.

Realizacja całości prac odbędzie się w czasie 16 miesięcy. Łączna wartość umowy wynosi ponad 8,5 mln zł netto.

Dodaj komentarz