Prokom dłużej w ZUSie

2 sierpnia 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Zmiany w prawie wymusiły przedłużenie kontraktu Prokomu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z zamierzonymi zmianami w prawie dotyczącymi zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych (w tym zasad naliczania i wypłacania przez ZUS nowych emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy i rent rodzinnych, wprowadzania emerytur pomostowych) oraz opóźnieniami w zakresie rozwiązań legislacyjnych, kierownictwo ZUS zwróciło się do Prokomu o przedłużenie o 3 lata umowy generalnej o zaprojektowanie i wykonanie Kompleksowego Systemu Informatycznego.

Zarząd Prokom Software, zgodnie z celem tej umowy, warantującym ZUS dotrzymanie ustawowych terminów wypłacania nowych emerytur od 2009 roku, zgodził się przyjąć propozycję bez zwiększania wartości umowy.

Zarząd Prokom Software informuje, że dołoży starań, aby brak zwiększenia wartości umowy, nie wpłynął w tym okresie negatywnie na wyniki finansowe spółki.