Proces Novell – SCO może ruszyć

Sędzia nadzorujący działalność SCO uznał, że nie ma przeszkód do przeprowadzenia postępowania mającego ustalić, jaką kwotę SCO jest winne Novellowi za sprzedaż licencji na Uniksa.

Proces miał początkowo rozpocząć się we wrześniu, sprawa została jednak wstrzymana ze względu na wniesienie przez SCO wniosku o ochronę przed bankructwem. Sędzie przychylił się obecnie do stanowiska Novella, że zwlekanie z oszacowaniem należności może być niekorzystne dla interesów tej spółki.

W międzyczasie SCO próbowało odsprzedać wszystkie prawa związane z Uniksem prywatnemu funduszowi inwestycyjnemu, po protestach IBM i Novella zrezygnowało jednak z tego przedsięwzięcia. Przeciwnicy SCO wskazywali, że spółka próbuje sprzedać prawa, które nie są jej własnością.

Wyrokiem sądu, SCO musi przekazać pieniądze pozyskane ze sprzedaży licencji Uniksa Novellowi. Ruszający proces ma wskazać dokładną kwotę wierzytelności – mówi się o około 25 mln dolarów, sumie większej od wartości majątku SCO.

Dodaj komentarz