Prezes Ericssona zwrócił się do sekretarza generalnego ONZ w sprawie zmian klimatu

1 czerwca 2009 0 przez Grzegorz Pietrzak

W celu wyrażenia poparcia dla programu Global Compact Caring for Climate, zainicjowanego przez Organizację Narodów Zjednoczonych, Ericsson CEO, Carl-Henric Svanberg, wygłosił na oficjalnym spotkaniu w Kopenhadze przemówienie adresowane do sekretarza generalnego ONZ, Ban-Ki Moona. Svanberg powiedział, że w XXI wieku świat potrzebuje nowej infrastruktury, która zmniejszy emisję dwutlenku węgla w całej gospodarce.

Zmniejszenie
emisji dwutlenku węgla na wielką skalę będzie wymagało od nas zmiany
sposobu życia i prowadzenia firm, a także dużych inwestycji w
technologie teleinformatyczne. Do roku 2020 sektor ten może ograniczyć
emisję CO2 nawet o 15%, a Ericsson uważa, że dzięki programowi
innowacji zorientowanemu na ochronę klimatu wskaźnik ten może być
jeszcze wyższy. Ericsson aktywnie przyczynia się do rozpowszechniania
usług i rozwiązań o niskiej emisji dwutlenku węgla poprzez masowe
wdrażanie szerokopasmowych sieci telefonii komórkowych i stacjonarnych.
Uważamy, że liderem rynku może być tylko firma, która potrafi się
rozwijać, jednocześnie redukując swój negatywny wpływ na środowisko
– powiedział Carl-Henrie Svanberg.

Svanberg przemówił również na
pierwszej sesji plenarnej Światowego Szczytu Gospodarczego w sprawie
Zmian Klimatu, zwracając się do liderów biznesu i polityki. Stwierdził,
że przedsiębiorstwa mogą potraktować wyzwania dotyczące ochrony klimatu
jako nowe możliwości osiągania zysków, przez co łatwiej im będzie
zaangażować się w walkę ze zmianami klimatycznymi. Rządy i instytucje
ustawodawcze na całym świecie powinny natomiast zrozumieć, że dzięki
odpowiednim zmianom w prawie i przepisach rynek może działać na rzecz
środowiska. Wyniki Światowego Szczytu Gospodarczego w sprawie Zmian
Klimatu zostaną przedstawione rządowi Danii, gospodarzowi
Międzynarodowej Konferencji Klimatycznej (COP15), która odbędzie się w
Kopenhadze w grudniu 2009 r., oraz światowym liderom negocjującym
warunki nowego międzynarodowego traktatu klimatycznego.

Obecnie
inwestycje mające na celu ograniczenie emisji CO2 często obniżają ją
tylko nieznacznie, a czasem nawet zwiększają, ponieważ ogólny rozwój
przedsiębiorstw i całej gospodarki nie jest zrównoważony. Nie dotyczy
to przyjaznych dla środowiska rozwiązań telekomunikacyjnych, które
można uznać za „infrastrukturę XXI wieku”. Mogą one zmniejszyć tę
emisję bezpośrednio oraz przyczynić się do dalszego jej ograniczenia
poprzez wspieranie długoterminowego, zrównoważonego rozwoju
– stwierdził Svanberg.