Pozew przeciwko IBM w sprawie przetargu na PESEL2

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wniósł pozew o stwierdzenie nieważności czterech umów w sprawie zamówienia publicznego zawartych w ramach realizacji programu PESEL2 przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA (obecnie Centrum Projektów Informatycznych) oraz IBM Polska. Umowy zostały zawarte w 2008 i 2009 roku, a kontrola przeprowadzona w 2012 roku wykazała „rażące naruszenie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych”.

Centrum Projektów informatycznych niezgodnie z prawem podzieliło zamówienie na części oraz zaniżyło wartość pierwszej części do około 45 tys. zł. W ten sposób zostały ominięte przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, mimo że wartość całego zamówienia była znacznie większa od progu wyznaczonego przez ustawę.

W kolejnych trzech częściach zamówień CPI zamówiło oprogramowanie z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Pzp. Powołując się na brak posiadania praw autorskich do modyfikacji systemu (bo IBM nie został zobowiązany do ich przekazania) oraz doświadczenie wykonawcy, niezasadnie zastosowało tryb z wolnej ręki, udzielając zamówień na modyfikację oprogramowania za kwotę ponad 70 mln zł.

Pozew o stwierdzenie nieważności umów zawartych w wyniku wadliwie przeprowadzonych procedur ma służyć wyeliminowaniu zjawiska uzależniania zamawiających od pierwotnego wykonawcy oprogramowania, a następnie udzielania kolejnych zamówień w trybie z wolnej ręki. Jednocześnie Prezes Urzędu wniósł o zobowiązanie stron do zwrotu wzajemnie spełnionych na ich podstawie świadczeń.

0 0 votes
Article Rating
Powiadomienia
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x