Pozew o JTT już w sądzie

4 października 2006 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Fundusz MCI Management nie zdołał porozumieć się ze Skarbem Państwa w sprawie odszkodowania za doprowadzenie do upadłości spółki JTT Computer.

MCI posiadało 40,38% akcji JTT wartych przed upadkiem spółki 9.724.000 zł. Oprócz pokrycia strat rzeczywistych, fundusz oczekuje też odszkodowania na poczet korzyści utraconych – zysków, które wygenerowałoby JTT gdyby funkcjonowało na rynku – w wysokości 28.796.000 zł. Łacznie daje to kwotę 38,52 mln złotych.

Prawnicy funduszu przez kilka miesięcy próbowali osiągnąc polubowne porozumienie ze Skarbem Państwa. Rozmowy zakończyły się niepowiedzeniem, dlatego też – zgodnie z zapowiedzią – nadano bieg postępowaniu sądowemu. Pozew złożono w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Powodem upadku JTT było niesłuszne nałożenie przez fiskusa kart 10 mln złotych za eksport komputerów (przeznaczonych na wyposażenie dla szkół) za granicę, a następnie sprowadzanie ich z powrotem do Polski z 0-procentową stawką VAT.