Powstała Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów

Rozpoczęła działalność Koalicja na Rzecz Otwartych Standardów (KROS), powołana przez czołowe firmy i organizacje polskiej branży teleinformatycznej.

Celem koalicji jest podejmowanie działań, w wyniku których w Polsce będzie zagwarantowana – w tym również prawnie – swoboda w wyborze rozwiązań informatycznych służących do przetwarzania i przekazywania informacji przez obywateli, podmioty gospodarcze i administrację.

Koalicję tworzą obecnie krajowe i zagraniczne firmy i instytucje działające w Polsce: Altar, Corel, IBM, Macrologic (Macrosoft), Novell, Oracle, Rodan Systems, Software AG, 7bulls, 7thGuard.net, Sun Microsystems, Szkoła Główna Handlowa, UBIK Business Consulting, Ux Systems, Varico oraz organizacje: Aviary.pl, ISOC Polska (Internet Society Poland), Stowarzyszenie Linux Profesjonalny i Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO.

Forma koalicji jest otwarta. Mogą do niej przystąpić kolejne firmy i organizacje, które popierają zadeklarowane powyżej cele. Zbierane są również głosy poparcia od osób prywatnych oraz informacje zwrotne o przykładach wymuszania stosowania standardów zamkniętych. Służy temu witryna www.standardy.org, na której można znaleźć więcej informacji o koalicji, jej celach i działaniach.

Dodaj komentarz