Powstał Zespół ds. Promocji Informatyki i Telekomunikacji przy BCC

Decyzją Konwentu Business Centre Club powołano działający przy BCC Zespół do spraw Promocji Informatyki i Telekomunikacji.

Przewodniczącym Zespołu został Krzysztof Szubert (Prezes CONNECT DISTRIBUTION, Członek Konwentu BCC). Główne zadania zespołu to dostarczanie informacji z zakresu najnowszych rozwiązań oraz trendów w branży IT poprzez organizowanie seminariów i konferencji, pomoc w zakresie wyszukiwania określonych rozwiązań informatycznych, partnerów, produktów
oraz innych informacji dotyczących rynku IT oraz monitorowanie rynku IT m.in. poprzez uczestniczenie w pracach jednostek związanych z branżą informatyczną.

Zespół ds. Promocji Informatyki i Telekomunikacji jest roboczym zespołem Konwentu BCC. Swoje zadania w zakresie spraw dotyczących informatyki i telekomunikacji realizuje w ramach działalności Konwentu BCC i w uzgodnieniu z Instytutem Lobbingu BCC.

Business Centre Club istnieje od 1991 roku. Powstał, by jako instytucja wielopłaszczyznowa wspierać przedsiębiorczych Polaków. Jest elitarnym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Zrzesza ponad 1200 firm reprezentowanych przez blisko 2000 przedsiębiorców, obracających kapitałem 200 mld zł i zatrudniających 600 tysięcy pracowników.

Dodaj komentarz