Porównanie cen Internet BSA z ofertą TP

31 października 2007 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Urząd Komunikacji Elektronicznej przedstawił
analizę cen usług dostępu szerokopasmowego świadczonych w ramach umów
BSA przez operatorów alternatywnych i TP.

W 2006 r. zostały podpisane pierwsze umowy BSA (Bitstream Access), a
już na początku 2007 roku pojawiły się pierwsze oferty operatorów
alternatywnych. Pod koniec sierpnia 2007 umowy na usługi dostępu
szerokopasmowego przy wykorzystaniu infrastruktury TP S.A. miało
podpisanych 16 podmiotów, choć tylko pięciu z nich oferowało usługi, w
tym dwa z nich na terenie całego kraju.

Wszyscy operatorzy świadczą swoje usługi na bardzo podobnych warunkach
jak operator zasiedziały. Stosują nawet zbliżone techniki marketingowe,
tzn. w pierwszych kilku miesiącach stosują duże upusty cenowe, a
następnie opłata abonamentowa drastycznie wzrasta. Wyjątkiem wśród
analizowanych ofert są usługi DialogNet Globalny oraz eTLINK, w których
miesięczne abonamenty są stałe przez cały okres obowiązywania umów.
Wszyscy operatorzy, którzy rozpoczęli świadczenie usługi dostępu
szerokopasmowego stosują te same okresy obowiązywania umów, tj. 12, 24
i 36 miesięcy, oraz oferują usługi o takich samych parametrach
przepustowości: 512 kbit/s, 1 Mbit/s, 2 Mbit/s i 6 Mbit/s (poza ETOP,
Tele2 Polska oraz Dialog, które nie świadczą usługi 512 kbit/s).

Pełną treść analizy wraz z porównaniem ofert cenowych można pobrać w postaci pliku PDF z serwera UKE.