Polski zamach na Nokię nie udał się

Wrocławskiej spółce TelForceOne nie udało się unieważnić rejestracji marki Nokia w Polsce – sąd uznał, że skarżący wykorzystał niewłaściwą procedurę.

TelForceOne złożyła w 2004 roku sprzeciw do uznania rok wcześniej międzynarodowej rejestracji znaku Nokia. Zdaniem spółki, Nokia rozszerzyła zakres ochrony w porównaniu ze zgłoszeniem w Finlandii i przesłała do Urzędu Patentowego dokumenty po francusku.

Urząd Patentowy uznał, że sprzeciw dotyczący rejestracji marki nie może dotyczyć kwestii formalnych, w związku z czym wniosek TelForceOne nie ma podstaw prawnych. Oznajmił też, że nawet gdyby TelForceOne powołał się na podstawy prawa materialnego, to i tak nie zaszłyby przesłanki konieczne dla unieważnienia znaku. Zabrakło kolizji z innym znakiem i wprowadzania odbiorców w błąd.

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił sprzeciw TelForceOne kwestionujący decyzję Urzędu Patentowego. Spółka zajmuje się sprzedażą akcesoriów do telefonów komórkowych.

Dodaj komentarz