Polski rynek informatyczny wart 17,8 mld zł

Według firmy analitycznej PMR wartość polskiego rynku informatycznego wzrosła w roku 2005 o 14,1% do kwoty 17,8 mld zł. Badanie PMR zaowocowały opublikowaniem raportu „Rynek IT w Polsce 2006- 2008”.

„Polski rynek IT znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym, a rozwój rynku ma charakter stabilny i trwały” – mówi jeden z autorów raportu, Paweł Olszynka – „W obecnym roku wartość rynku informatycznego w Polsce przekroczy 20 mld zł. Po raz trzeci z rzędu wartość rynku wzrosła o wielkość dwucyfrową.”

60% wydatków na informatykę generuje 2 800 największych polskich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 250 pracowników. W ocenie PMR wydatki tej grupy firm w 2005 roku były na poziomie 10,3 mld zł. Drugim największym odbiorcą informatyki w Polsce była w 2005 r. administracja publiczna i przedsiębiorstwa kontrolowane przez skarb państwa, których wydatki (ok. 3 mld zł) stanowiły około 17 proc. wartości całego rynku.

Łączna liczba komputerów pracujących w Polsce na koniec 2005 r. wyniosła ok. 8,4 mln, z czego 63% znajdowało się w gospodarstwach domowych. W sektorze MŚP używano 21% komputerów. Tylko 8% sprzętu znajdowało się w administracji publicznej i największych firmach oraz polskich oddziałach zachodnich korporacji. W dużych przedsiębiorstwach i oddziałach korporacji na firmę przypadało 250 komputerów.

Dodaj komentarz