Polski Internet rośnie dzięki TP

W 2006 roku liczba klientów korzystających z szerokopasmowego dostępu do Internetu w sieci TP wzrosła o 560 tysięcy do ponad 1,7 mln.

Bardzo dynamiczny wzrost liczby użytkowników szerokopasmowego dostępu do Internetu w Polsce jest w głównej mierze zasługą Telekomunikacji Polskiej – oceniał w 2006 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 2006 liczba klientów korzystających z broadbandu w TP wzrosła o 560 tyięcy. Ten dynamiczny wzrost był możliwy między innymi dzięki konsekwentnemu obniżaniu cen dostępu do Internetu w TP. Urząd Komunikacji Elektronicznej w swym najnowszym raporcie ocenił, że w 2006 roku nastąpił bezprecedensowy spadek cen Internetu w Polsce, średnio o 60%.

Telekomunikacja Polska jako jedyny operator w Polsce realizuje również programy społeczne i edukacyjne, dzięki którym zwiększa się dostęp młodych Polaków do Internetu i umiejętności w korzystaniu z zasobów światowej sieci. Rocznie Grupa TP przeznacza na nie ponad 20 mln zł.

Kluczowym programem Grupy TP jest „edukacja z internetem tp”, projekt popularyzujący szerokopasmowy dostęp do Internetu w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Już ponad 12 tysięcy szkół (w tym około 40% z gmin wiejskich), w których uczy się około 4 mln uczniów, na preferencyjnych warunkach korzysta z Internetu dzięki TP. Między innymi dzięki „edukacji z internetem tp” Polska należy do wąskiego grona 8 krajów europejskich, w których ponad 80% szkolnych komputerów jest podłączonych do Internetu – jak wynika z raportu Komisji Europejskiej z 2006 roku.
Z kolei program „Rzeczpospolita Internetowa” TP adresuje do społeczności z gmin wiejskich, które dzięki udziałowi w konkursie grantowym mogą zyskać dofinansowanie lokalnych projektów związanych z Internetem. W 2006 roku. Grupa TP przekazała środki finansowe oraz sprzęt komputerowy i multimedialny o wartości 3,2 mln zł 70 organizacjom, które opracowały najlepsze projekty. Na konkurs wpłynęły wnioski z ponad 40% gmin wiejskich w Polsce. Pod względem wielkości funduszy jest to największy w Europie projekt grantowy o charakterze edukacyjnym, realizowany na wsi.
TP zmniejsza również bariery psychologiczne w korzystaniu z Internetu (ochrona przed wirusami, dialerami; ochrona dzieci przed treściami pornograficznymi) poprzez usługę e-bezpieczeństwo. Zaoferowano ją bezpłatnie wszystkim szkołom biorącym udział w programie „edukacja z internetem tp”. TP jako Główny Partner zaangażowała się w kampanię „Dziecko w Sieci” realizowaną w ramach europejskiego programu Safer Internet Action Plan (SIAP) pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Fundacja Grupy TP zorganizowała m.in. konkurs dla dzieci i młodzieży „ok!internet”, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa w Sieci.

„Polskie Talenty” to z kolei program stypendialny skierowany do najwybitniejszych studentek i studentów. Jego celem jest przeciwdziałanie emigracji naukowej i zawodowej oraz równy dostęp kobiet i mężczyzn do zawodów technicznych. Każdy z 200 wyróżnionych studentów otrzymuje od Grupy TP wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. zł i wysokiej klasy laptop wraz z oprogramowaniem. W latach 2006-07 Grupa TP przeznaczy na ten program 7,28 mln zł.

Dodaj komentarz