Polski Internet na cenzurowanym?

3 lutego 2008 0 przez Michał Tomaszkiewicz

Urząd Komunikacji Elektronicznej chce kontrolować treści publikowane w Internecie.

Planami dotyczącymi rozwoju UKE podzieliła się prezes Urzędu, Anna Streżyńska. Jej zdaniem, Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien połączyć się z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji.

Umożliwi to regulatorowi kontrolowanie nie tylko technicznych aspektów dostarczania usług internetowych, ale również publikowanych w Internecie treści. Do zadań KRRiT należy między innymi monitorowanie mediów i kontrola rozprowadzanych przez nie treści, a także zgodność programowa z zobowiązaniami koncesyjnymi.

„Docelowo powinniśmy kontrolować treści w ramach wspólnego regulatora połączonego z KRRiT i do tego zmierza też brytyjski Ofcom, który upomina się o rozszerzenie kontroli treści poza media na Internet” – stwierdziła Anna Streżyńska w wywiadzie dla TVN CNBC Biznes.